Achternaam

Voornaam

Regiment en/of garnizoensplaats

Datum/Jaar

Bijzonderheid en/of website                 545

Eau, de l’ ?

 

Zie: de Leau?

 

 

Ebbekink

Berent

Soldaet onder de comp. van capt. Rode in 't regiment van Weelderen

 

4-2-1725

 

 

 

30-8-1733

-Dogter van zijn huijsvrou Jenneken Mengers (in overspel geboren) genaemt Anna gedoopt te Lochem.  Getuijge Reijnt Mengers uijt Aexel en Aeltjen sijn huijsvrou.   Lochem NG Dopen

-Gedoopt: zoon Hendrik van zijn huijsvrou Jenneken Mengers (dog wegens overspel van de man verlaten) in onegt geprocreeert .Van de moeder selfs gehouden ten doop   Lochem NG Dopen

Ebbendurp, van

Jacobus

Soon van Nicolaas Ebbendorp. Tamboer majoor

onder het (rgt.) van Pantalion  Inf.Rgt. 673a*

30-8-1731

Ondertrouw te Ooij en Persingen met met Hellena Neumans, dogter van den overleeden Adolph Keuwwain? Beijde met toestemminge van haare moeders, als tegenwoordige getuijgen naa 1e, 2e

ende 3e voorstellinge daadelijk getrouwdt den 9

september, op welke dagh en om wettige redenen

twee geboorten te gelijk sijn gegaan. Website

Ebbinge

Frederik

Geb. Peize in Drente, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Luitenant onder Oranje Drente Inf.Rgt. 672g*

22-12-1750

Huwelijk te Bergen op Zoom met

Jacoba van Overstraten    Markiezenhof

Eben, van

Ernst

Christiaen

-Capiteijn int regiment dragonders vanden Hoog. den

Hr Christoffel Slippenbach, brigadier ten dienste

deser landen Cav.Rgt. 672j*

-Capiteijn van een compagnie dragonders int regiment

...72jk aan Re el met

 kunnen zijn?:vander hoog ed. gestrengen heer brigadier Christoffel

van Slippenbag  Cav.Rgt. 672j*

 

6-10-1704

 

 

3-1-1705

-Komt voor in het Schepenregister Hulsterambacht (Zeeuws Archief Middelburg, toegang 8.1;

invno 1687 fo 70v)

-Verklaring te Hulsterambacht. Zie: Siri Jacques

Ditmar   Schepenregister van Hulsterambacht

(Zeeuwsarchief Middelburg, toegang 8.1; invno 1687;

fo 77v)    Met dank aan René van Winsen

Ebelshauser

Martin

Grenadier, in garnizoen te Venlo

1792

Proclamaties te Breda voor huwelijk met

Maria van Gool, geb. Breda   BHIC

Eberhard

Carl Wilhelm

-Vaderland: Molzdorf in Saksen; leeftijd: 25; lengte:

5 voet 8 duim; haar: geel; religie: Luthers; rang:

sergeant

-Werfplaats: Diez op                                                      à

1e bataljon Regiment Oranje Nassau 2  Inf.Rgt. 747b*

-Overgegaan in het kamp bij Gilsen als sergeant 1e

klas naar cie. van kapitein Carl graaf van Wartensleben

 

 

 

7-10-1747

 

 

5-7-1748

 

 

 

                        Atlantis Nijmegen

Eberhart

Egidius

Van Blesterborgh. Soldaat in de Compagnie van de Capitein L. van Hulten

19-9-1734

Huwelijk te Bourtange met Alegonde Wilhelmus,

van Needer-Duivebeek   website

Eberstein, van

 

Ernst Lodewijk /

 

Ernst Ludwig

-Uit Heerenveen. "Major van de Koning van Polen en kapitein in het regiment Oranje Nassau op 't Heerenveen"; hij is baron  Inf.Rgt. 748c*

-Functie : Kapitein in het 2de bataljon van het 2de regiment Oranje Nassau, in het nieuw opgerichte regiment van de prins van Baden Dourlach

Inf.Rgt. 748c, 2e Bat.*

29-10-1752

 

 

15-8-1763

-3e proclamatie te Heerenveen voor huwelijk met

Ernestina Cornelia van Aylva, barones,

uit Leeuwarden   Tresoar

-Commissie / instructie Zeeland   Isis Zeeland

Ecker

Jochum

Geb. Brandenburg, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Evertzen Inf.Rgt. 701e*

19-8-1744

Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria

Lombart, geb. Brussel   Markiezenhof

Eckert

Adam

Militair in het regiment Herberfeldt.

22-3-1711

Zoon Maximilianus Henricus Antonius

ged. te Nijmegen, moeder Eva Catharina Lere

Atlantis Nijmegen

Eckhardt

Titus Amadeus

Kapitein. In garnizoen te Breda

18-11-1752

-Ondertrouw te Breda met Cornelia de Sterke

(vrouwe van Esserlijkerwoude en Hr. Jacobs

Woude), geb. ’s Gravenhage, woonplaats Leiden.

Att. van en naar Leiden   Isis Breda

Eckhart

Alexander Philip

Geb. Nassauw.  Diets Capitijn, Lt in Guarnisoen te

Den Bosch

20-1-1754

Huwelijk te Vught met Jacoba Geel van Spanbroek,
geb. Breda, woonplaats Sluis in Vlaanderen  

BHIC

Eckhart

Wouter

Monsieur en Collonel Commandant van het Regiment

Dragonders van de Generaal-Majoor de Massau,  in

garnizoen te Maastricht   Cav.Rgt. 688b*

14-1-1755

1755

-Ondertrouw te ‘s-Gravenhage

-Huwelijk te Breda met Marie Anne de Massau,
woonplaats Gravenhage's   Isis Breda

Eckingh

Philippus Jacobus

Geb. Luik / Liege, wonende in het garnizoen Bergen

op Zoom. Timballier(?) onder Van Regteren

Cav.Rgt. 585a of Cav.Rgt. 672c of Inf.Rgt. 672h

14-11-1714

Huwelijk te Bergen op Zoom met

Maria Verbruggen, geb. Bergen (Mons?)              ?

Markiezenhof

Eckstein

Jacob

Tamboer majoor eerste regiment van Oranje Nassau.

Inf.Rgt. 747a*

19-10-1763

Vader te Bergen op Zoom, moeder

Anna Regina Mouslottin   Markiezenhof

Ecxel

Anthonij

Kapitein luitenant

9-2-1709

Begraven te Breda   Isis Breda

Edel

Hendrik

Jm,  geb. Huij int Luijkerland / Liege. Soldaat int

Regiment van den luijtenant Generaal Baron van der

Leijten  Inf.Rgt. 671d* , in de Compagnie van Hr.

Buerman in guarnisoen alhier

21-11-1744

 

 

Jan. 1745

-Ondertrouw te Geertruidenberg met

Helena Huijbers, jd, geb. Kortrijk en alhier

woonende
-Huwelijk te Geertruidenberg   Website

Edeler

Johan Ernst

Soldaat v/h Regm. blauwe Garde   Inf. Rgt. 599a*

1-3-1711

Huwelijk te Breda met Elsken Noyen   Isis Breda

Edwards

Francis

Tamboer onder de Garde van Hill

5-4-1705

Huwelijk te Breda met Catrijna Montena  

BHIC

Edwards

Johannes

Jm, geb. Schotland in Noordbritanje. Soldaet onder het

1e battalion van het regiment van den collonel Stuaert

Inf.Rgt. 603a*

          

4-11-1763

Ondertrouw te ’s Grevelduin-Capelle met

Maria Ida Brugmans, geb. Holsteijn, wed van

Georg Wilhem Salenteijn, beijde tans wonende

alhier.  "Getrouwt den 20 dito te Geertruijdenberg"

’s Grevelduin-Capelle trouwen 1693-1774

Met dank aan Hans van den Hoek

Ee, van

Pieter Jan /

 

Pierre

-Wonende te garnizoen Boz. Kornet onder Pous (=Stavenisse Pous)   Cav.Rgt. 688a*

-Officier van de Cavallerie

13-9-1778

 

23-4-1780

-Huwelijk te Bergen op Zoom met

Elisabeth Douglas Markiezenhof

- Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder

Elizabeth Douglas   BHIC

Eeckhoff

Jorgen Carl

Soldaat onder de blauwe guarde te voet  

Inf. Rgt. 599a*

1711

Huwelijk te Breda met Maria Leffeler,

geb. Breda   Isis Breda

Eede, van

Willem

Soldaet onder de compagnie van de heer baron Keppel

28-5-1707

 

5-6-1707

-Ondertrouw te Groenlo met

Maria Geertruid ten Broek, van hier.

-Gecopuleert alhier / huwelijk  Groenlo NG trouwen

Eekelboom

Jacobus

Geb.Kleve, wonende in het garnizoen BoZ. Soldaat onder Choppis

30-12-1739

Huwelijk te Bergen op Zoom met Caterina

Andrieszen, geb. te Brielle   Markiezenhof

Eekelboom

Jan Egbert

J.m., korporaal in het regiment van Orange Stad en

Lande, in garnizoen alhier   Inf.Rgt. 647a*, 1e bat.

                                                                               

6-11-1757

Ondertrouw te Zutphen met Styntjen Ackerkoorde,

j.d. wonende alhier. Getrouwd 4-12-1757   Collectie

Wolters; CBG Den Haag  Met dank aan Joop van Campen

Eekhof

Jurrien Carel

Soldaat v/d Blauwe Garde   Inf. Rgt. 599a*

29-3-1711

Huwelijk te Breda met Anna Maria Leffelers

Isis Breda

Eekholt

Bartholt Joan

Groot-major der stad Campen en Capitain-Lieutenant in 't 2de battalion van 't Regiment van de Heere prins van Nassouw Weilburg

21-08-1758

Ondertrouw te Heerde met en Freule Judith Agnes

van Echten. Cop. 20 september

Heerde NG Trouwen

Eekhout

Charles

Geb. Gent, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Smitsaart   Inf.Rgt. 600a*

16-4-1752

Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Elisabeth

Keuning, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof

Eekman

Jan

Soldaat in de compagnie van de kapitein Knijff in het regiment van generaal Buddenbroek   Inf.Rgt. 717a*

27-1-1768

Begraven te Udenhout

RA Tilburg

Eekman

Pytter

Militair

8-5-1777

Begraven te Leeuwarden   HCL

Eel

Francis

J.m. van Gorinchem. Soldaat in garnizoen alhier

4-5-1785

Ondertrouw te Vlissingen met Maria van der Hoeve,

geb. Gorinchem, wed. van Pieter Cornelissen

beide wonende alhier   Collectie Wolters; Vlissingen Met dank aan Joop van Campen

Eelij

Johannes

Geb. Deventer, wonende in het garnizoen Bergen op

Zoom. Musketier  onder Noftitz   Inf.Rgt. 577a*

25-5-1784

Huwelijk te Bergen op Zoom met Hillejen Jans,

geb. Wijerntjerp(?), wonende te Leeuwarden.
Opm.: att. naar Sas van Gent   Markiezenhof

Eem, van den

Johannes

Wdr. Van Bartje Ponsen. Ruyter onder van Cannenburg

Cav.Rgt. 625b

20-12-1748

Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Kornelia

Kreeriem, jdr.   Gens Nostra jrg. 20, no:1, jan. 1965

Eenhove, van

Derk

Uit Bredevoort. Soldaet leggende in Guarnisoen tot

Bredevoort

10-06-1725

Ondertrouw te Oldenzaal met Harmina ten Dam,

uit Oldenzaal. Huwelijk "door een paepe als ons is

berigt"   Oldenzaal NG Trouwen

Eep, van

Conrad

Geb. Breda. Corporaal in de Compagnie van Monsieur

de Luitenant-Colonel de Mongé van het 1e Bataljon

van Zijne Excellentie Monsieur de Luitenant-Generaal

Baron de Villegas, in garnizoen te Gorcum

Inf.Rgt. 718a*

1-1-1765

Ondertrouw te Breda? met

Marianne Franþoise Baillieuw,

jd, geb. Breda   Isis Breda

 

Eerckam

Johann Heinrich

Vaandrig

24-2-1749

Getuige te Breda   BHIC

Eest

Lambertus

Gegageert soldaat. Geb. Maastricht.

21-7-1765

Huwelijk te Vught met Johanna Kamphuijsen,

geb. Amsterdam   BHIC

Eeston

Walter

Geb. Heusden,  kapitein, woonplaats Heusden. Hij

was in dienst van de kroon van Groot-Brittannië.

14-3-1706

Huwelijk te Heusden met Petronelle Anna Boxel

Kinderen: Eston, Easton   BHIC

Eeverts

Assuerus

Wachtmeester onder de prins van Hessen Philipsdal

Cav.Rgt. 665b*

21-7-1736

Begraven te Nijmegen (Stevenskerk)

Atlantis Nijmegen

Efelt

 

Petrus

Trouwboek Waalse Dragonders en Grenadiers

1707-1795   Cav.Rgt. 693c*

5-3-1715

Huwelijk te Maastricht met Margarita Becker

Isis Breda

Efferen, van

Cristiaen

Capitein 's armes onder de comp. van de

majoor Ketel in 't regiment van Egten   Inf.Rgt. 672g*

16-2-1724

Dogter Albertijn gedoopt te Lochem.Testis pater.  

Lochem NG Dopen

Effink

Jan Hendrik

Geboortig van Deventer, soldaat in het regiment van

de heer luitenant generaal Prince van Holstein Gottorp

en in de compagnie van de heer luitenant collonel de

Verduen, in Hults in garnisoen   Inf.Rgt. 599b*

6-6-1770

Ondertrouw te Groenlo met de jonge dogter Getrui Rooks, geboortig van Suiwent, woonende alhier.

Getrouwt den 24 dito alhier.

Trouwboek Groenlo 1754-1771

Egberts

Hendrik

Geb. ca 1760 Velp. Korporaal onder cavallerie Thuyl van Serooskerke, als ruiter en korporaal 12½ jaar (gediend), dan (iets) gebroken en doof, 1795 te Velp,

en dan daghuurder, arbeider, (huis nr 32), ouders onbekend.   Cav.Rgt. 665c*

 

 

 

7-4-1797

 

 

 

 

 

30-4-1797

17-1-1837

-Ondertrouw te Velp met

Hermina/Harmina  van Beek, geb. ca 1767 Velp, overleden 6-3-1827,oud 60 jr. (huis nr 32), dochter van Harmen van Beek en Geertrui-

Arch. Gem. Rheden, inv.nr 15, stuk nr 75 (anno 1806)
Uit dit huwelijk: 1. Johanna, geb. Velp 6-9-1798

-Huwelijk

-Overleden te Velp, 77 jaar. Overlijden aangegeven door zijn schoonzoon Teunis van Zoest, dekker,

oud 40 jr.       Met dank aan Walter Schwabe

Egberts

Teunis

Wdr. van Toontje Gerrits. Corporaal in het 1e Bat. Orange Gelderland in het garnizoen te Doesburg

Inf.Rgt. 602b

2-7-1758

Huwelijk te Hall met Johanna Elsings,

jd woonende onder Hall

Trouwen N.G. Kerk van Hall / Gem. Brummen

Gld./Zutphen   Met dank aan Jeannette van den Beuken

Egelijn

Arnoldus

J.m., soldaet in het regiment van den heer bregadier

en collonel van Grootenraij, woonende te Zutphen

Inf.Rgt. 701b*

12-9-1744

Met att. van Zutphen afgeroepen te Warnsveld. Huwelijk Zutphen met Gerritje Weermans,

j.d. geb. Wichen en woonende te Warnsvelt

Warnsveld NG Trouwen

Egeling

Gerrit

Soldaat in het regiment van Vilatte Inf.Rgt. 599b*

8-2-1753

Huwelijk te Zaltbommel met Syke van der Lugt,

wonende Zaltbommel  

Gens Nostra Jrg. 18, no: 6 juni 1963

Egeling

Joannes

Geb. Zaltbommel, wonende in het garnizoen Bergen

op Zoom. Soldaat onder Nyvenheim Inf. Rgt. 595a*

25-11-1792

Huwelijk te Bergen op Zoom met

Maria Anna van de Vyver, geb. Bergen op Zoom

Attestatie van Middelburg   Markiezenhof

Egenberger

Christiaan/

 

 

Christianus

-Geb. Werdenberg (SWI). Gepensioneerd luitenant

van het regiment van kolonel Bude van de staat der

Verenigde Nederlanden. Inf.Rgt. 748d* en verder

-Gerwen. Luitenant van een Hollandse Compagnie

3-7-1763

 

 

20-6-1764

-Huwelijk te Geldrop met Jeanneton Renotte,
geb.
’t Hage   BHIC

 

-Vader te Nuenen

Egge

Matthijs

Soldaat in de comp. van Vierssen alhier

15-11-1733

Ondertrouw te Groenlo met Jenneken Herink.

alhier   Groenlo NG Trouwen

Eggen, van

Jan

Soldaat

7-11-1700

Huwelijk te Breda met Johanna Artsen   Isis Breda

Eggenhuijsen

David

Hij diende in 1721 in de compagnie van kapitein van Leeuwen, alhier in garnizoen. Tamboer. Hij werd voordat hij overleed van de armen onderhouden

2-9-1721

31-1-1770

-Huwelijk te Heusden met Cornelia Ietsen

-Begraven te Heusden   BHIC

Eggenhuisen

Berent

Soldaat onder commandeur v. Kemmerer

1-10-1713

Vader te Delfzijl, moeder Annigjen Abels

Alle Groningers   Met dank aan Hellen Abeln

Eggenhuisen

Berent

-Soldaat onder kapitein Jargers

-Idem

13-9-1720

22-2-1722 

-Vader te Delfzijl, moeder Willemtjen-

-Vader te Delfzijl, moeder Willemtje Hindriks

Alle Groningers   Met dank aan Hellen Abeln

Eggers

Hermannus

Soldaet in 't reg. van Burmania, onlangs te Zutphen,

nu in guarnisoen alhier

18-12-1743

Huwelijk te Lochem met Griete Lisabet Nijvelt,

wed. van wijlen Reijnt Deckers uijt Lochem.

Lochem NG Trouwen

Eggingh

Johannes

Ruyter onder van Ginkel

Cav.Rgt. 625b*

2-5-1743

Huwelijk te Utrecht (Jacobikerk) met

Antonia van Helmont, jd by de Volderbrugh

Gens Nostra jrg.18, no: 12, dec. 1964

Eggink

Jan

Soldaat onder Burmanja

4-4-1762

Zijn dochter Antonia ged. te Zwolle (Broeren kerk),

moeder Eva Geertruid Maas   Zwolle NH doopboek

Met dank aan Kees Braaksma

Ehe, van

Willem Otto

Soldaat in ’t regiment van Savornin in de comp.

van de kapt. Bergh in guarn. te Namen  Inf.Rgt. 671c*

28-7-1738

Ondertrouw te Groenlo met  Bernadina Polmans,

j.d. van wijlen Henrik Polman van Borkeloo.

Trouwboek Groenlo 1736-1753

Eibergen, van

Henricus

Corporael onder de Heer Capitein Kijmmel

22-5-1707

Huwelijk te Almen met Lutgert te Herkel, weduwe, op attestatie van Ds. Velp. Trouwen NG Almen

Eichelsheimer

Philip Jacob

                   

Geb. 1740 vorstendom Waldeck, met 1e Rgt. Waldeck Inf.Rgt. 742a* naar Nederland gekomen

 

In Nederland gebleven.  Zie uitgebreidde website

Eijckhout

Cornelis

Sergeant onder de compagnie van kapitein Choppie

in het regiment van kolonel St Amant, alhier (Heusden)

in garnizoen   Inf.Rgt. 602a*

10-7-1731

Ondertrouw met Aaltje van Renswouw,

geb. Leerdam. Att. voor het huwelijk gegeven op

2-8-1731 Heusden   BHIC

Eighorn

Johan Tavit

Granadier in 't reg. van …?, hier in guarnisoen.

27-1-1768

Zoon Philippus Jacobus te Lochem gedoopt, moeder Maria Lisabetta Hermanin, ehel.   Lochem NG Dopen

Eijben

Livinius leonardus

Geb. Borkloen. Wachtmeester in het Regiment Carabiniers in dienst van deze Staat

8-12-1748

Huwelijk te Breda met Geertruijt Bloem (Blom),

geb. Breda   Isis Breda

Eijffort

Johan Jacob

Geb. Wolrenda, in het Hessesche. Trompetter, in garnizoen te Breda

12-3-1775

Huwelijk te Breda met Anna Geertruij Prins, geb.

Zwolle, woonplaats Hertogenbosch's   Isis Breda

Eijk, van

Hendrik

Wdr. Sergiant in 't regiment van de colonel Vegelin van Klaarbergen, hier in guarnisoen

28-11-1731

Huwelijk te Lochem met Hendrina de Vogel,

j.d. uijt Lochem.   Lochem NG Trouwen

Eijkendorp, van

Jan

Gegageerd soldaat van het Regiment van de Lt.Gen. van Doph Inf.Rgt. 701e*

3-4-1793

Begraven te Oisterwijk

BHIC

Eijkoslter

Maurits

Jm,  Soldaet in guarnisoen alhier, onder het Regiment

van den heere Luitenant Generael Baron van Eck van

Panthaleon Inf.Rgt. 673a* , onder de Compagnie van

den Capitain de Jonquieres

14-1-1747

 

29-1-1747

-Ondertrouw te Geertruidenberg met

Cornelia Goosens, jd, meede wonende alhier

-Huwelijk te Geertruidenberg   Website

Eijndhoven, van

Bernardus

Soldaat, in garnizoen te Woerden

22-12-1765

Huwelijk te Breda met Elisabeth de Kraaij,

woonplaats Breda, wed. van Jan Gieriks   Isis Breda

Eijselsteijn, van

Willem Willemse

Soldaat onder de Comp. van d'Heer capiteijn ...? .

 

17-9-1701

Heeft te Klundert aangevinge gedaan van t'lijck van

sijn dochter genaamt Geertruij, dogh also van

onvermogen was versocht acte pro deo.

Klundert Gaarder Trouwen en Begraven 1695-1706

(deel 19)   Met dank aan Koen Schreuders

Eijst

Hans Jurien

Soldaat onder col. Bekker   Inf.Rgt. 672f*

19-12-1749

Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Jannigje van Wijk,

jdr.   Gens Nostra jrg. 20, no: 2, febr. 1965

Eijzing

Albert

Soldaat

30-9-1798

Dochter Sina Elisabeth gedoopt te Nes, Ameland

(geb. 11-9-1798), moeder Barber van der Ploeg

Tresoar

Einden, van den

Willem

Veendrig in't Regiment van den baron Taets van

Amerongen Inf.Rgt. 689a*

16-12-1723

Huwelijk te Almen met Wandrina van Sellem,

van Zutven, op attestatie van Zutven.   

Trouwen NG Almen

Eisik

Jacobus

Soldaat in het regiment van Loird Simpel, compagnie

Cam(p)bel

30-10-1746

Vader te Oosterhout

BHIC

Eisler

Johannes

Geb. Bohemen, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Rechteren Inf.Rgt. 747e, 2e Bat.*

28-6-1761

Huwelijk te Bergen op Zoom met Barbera Wiel

Markiezenhof

Eitelwijn

Philip

Geb. Duitsland, wonende in het garnizoen Maastricht.

Sergeant onder van Baden Inf.Rgt. 632b, 2e Bat.

6-4-1788

Huwelijk te Bergen op Zoom met Cornelia Lips,

geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof

Ek, van

Dirck

Jm, soldaat onder Becker   Inf.Rgt. 672f*

17-1-1749

Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Maria Veerman,

jdr.   Gens Nostra jrg. 20, no:1, jan. 1965

Ekardt

Hartman

Tamboer

19-1-1750

Aanstelling als beambte te Breda (burger compag-

nie kapitein Cornelis Provo?)   Isis Breda

Ekeij

Hermannus

Soldaat onder Burmannia in de comp. van Mosburger,

laatst in guarnisoen te Zutphen  Inf.Rgt. 633a*

04.08.1743

Ondertrouw te Groenlo met Willemina Helbarg,

j.d. van Albert Helbarg alhier.

Trouwboek Groenlo 1738-1753

Ekelboom

Girard

Vaandrig in het Regiment van Baron Generaal de

Heïden (Heyden tot Ootmarsum), commandant van

deze stad  Inf.Rgt. 632b*

5-2-1708

Getuige te Bergen op Zoom

Markiezenhof

Ekeren

Jochem

Soldaat in ’t regiment van den Luitenant Generaal

Montese Inf.Rgt. 701e* onder de compagnie van de

Capt. Kemp, in garnisoen alhier

28-9-1731

Ondertrouw te Axel met Anna Maria Elskams

te Doesborg   website

 

Ekhard

Johan Lodewijk

Huzaar, hij diende onder het korps Lichte Troepen

van de Staten.

Dec. 1789

Vader te Heusden   BHIC

Ekkart

Johan Frederick

J.m., ruiter onder Lt. Gen. van Oijen   Cav.Rgt. 588a*

7-1-1711

Huwelijk te Breda met Maria Dupon, j.d., wonende

Breda, bij de barakken aan 't water.   BHIC

Eland

Simon

Woonplaats Loon op Zand. Gewezen soldaat in Maastricht.

9-5-1784

Huwelijk te Loon op Zand met

Maria Maas / Maes   RA Tilburg

Elbers / Ellebods/

Helbers / Ellebertus

Joseph(us)

Soldaat

18-4-1756

5-3-1757

15-12-1762

-Huwelijk te Breda met Geertruij Los, geb. Breda         

-Vader te Breda, moeder Gertrudis Los

-Echtgenoot van overleden vrouw Geertruij Los

te Breda    Zie: Coenraad  Los    Isis Breda

Elberts

Peter

Soldaat

10-9-1730

Huwelijk te Bennekom met Margareta Steven Boer, beyde van Bennekom   Bennekom NG Trouwen

Elders

Leendert

Geb. Ca 1730. Grenadier. Woonplaats Heusden. Hij diende onder de compagnie van luitenant-kolonel Roilje in het regiment van luitenant-generaal Kinschot, alhier in garnizoen. Inf.Rgt. 672e*

 

23-4-1783

-Partner: Pieternella de Graat

-Begraven te Heusden   BHIC

Elger

Jan

Soldaat in het Regiment van de Heer Renssen

Inf.Rgt. 689a*

1-1-1717

Huwelijk te Utrecht met Maria van Straten

Trouwen Utrecht stad ref. 101-235, 1-1-1717

Met dank aan Richard van Schaik

Elhougne, d'

Jean Francois /

 

Joannes Franciscus

-Geb. Loven (Leuven/Louvain ?). Kapitein in dienst der

Fransche Republiek

-Kapitain in het Franse leger, woonplaats Leuven /

Louvain

30-5-1796

      ?

31-5-1796

-Huwelijk te Breda met Adriana Marres,
geb.Breda   Isis Breda

-Huwelijk te Breda met Adriana Anna Elisabeth

Marres, woonplaats Breda   Isis Breda

Elias

Emerick(?)

Jm van Sambeeck. Soldaat onder de Hr: Overste

Steenhuisen   Inf.Rgt. 665e* der compagnie van de

Hr: Capiteijn La Salle

10-02-1712

Ondertrouw te Vierlingsbeek met Cornelia Peters,

jd van Groeningen. Getuigen: Beatrix Peters, Henderik

van Elderom en Jenneke Derx en was gemuniceert met

attestatie van de Capiteijn La Salle trouw (testibus testandi).   Trouwboek Vierlingsbeek

Met dank aan Wim Achten

Elias

Florus

Capteijn ten dienste deser landen

1-1-1769

Hij en Sophie de Hond zijn getuigen bij de doop

Van Johanna Sophie, dochter van Jan van de Staaij

en Theodora de Hond.   Met dank aan Wim Achten

Nederduits Gereformeerd doopboek Vierlingsbeek

Elias

Jan

Sergeant van de comp. van d'Heer commandeur

Plante

 

31-6-1701

Heeft te Klundert aangevinge gedaan van t' lijck van

Jan Matot    Zie aldaar   Klundert Gaarder Trouwen

en Begraven 1695-1706 (deel 19)

Met dank aan Koen Schreuders

Ellemont, d’

 

Zie: Dellemont

 

 

Ellemont, d’ / Dellemont

?

 

Didacus Franciscus Christianus Franco Yfeo Debriez

-Geb. Mechelen? Trouwboek Waalse Dragonders en

Grenadiers 1707-1795   Cav.Rgt. 693c*

 

-Heer. Overlijdens Waalse dragonders en grenadiers

1744-1802   Cav.Rgt. 693c*

15-2-1779

 

 

21-11-1789

        ?

-Huwelijk te Doornik / Tournai met vrouwe Maria

Theresia Maximiliana Pignero (zie ook: Pignero),

geb. Namen / Namur

-Overleden

-Begraven te Maastricht   Isis Breda

Elleri

Gerhardis

Wdr. van Petrina de Soet. Luitenant onder ’t rgt. van

Colonel Vegelin van Claarbergen   Inf.Rgt. 664a*

4-7-1738

Huwelijk te Amerongen met Jenneke van Veen,

j.d. van Wageningen  

Amerongen Trouwen NG 1642-1811

Elliot

Isaac

Woonplaats Embrun. Doktor onder Brigadier Leugh (Lerigh?)

5-1-1704

Ondertrouw te Breda met Elisabeth van Os  

Isis Breda

Elm, van

Walterius

Trouwboek Waalse Dragonders en Grenadiers

1707-1795   Cav.Rgt. 693c*

26-12-1714

Huwelijk te Maastricht met Anna Maria van Gesteren

Isis Breda

Els

Francis

Soldaat in de comp. van de Hr. kapitein Eversdijk

3-11-1747

Ondertrouw te Klundert met  Anna Lijsbeth Corswil

Klundert DTB trouwen deel 6, scan 12

Else

Godefrid

Soldaat, hij diende onder kapitein Echten te Bergen

op Zoom in garnizoen

30-9-1707

9-10-1707

-Ondertrouw te Heusden met Willemina Beljaart

-Huwelijk te Heusden   BHIC

Elsen, van den

Jan Willem

Geb. Gemert. Soldaat. Bij zijn huwelijk diende hij onder de compagnie van den kapitein Croiset in het regiment van den luitenant-generaal de Villegas. Inf.Rgt. 668a*

9-11-1749

 

23-5-1761

-Huwelijk te Gemert met Jenneke Doijewaert ,

geb. Heusden

-Begraven te Heusden   BHIC

Elsenaar

Kristiaan

Geb. te Veere, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Heekeren

1-6-1759

Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Pieternella

Been, geb. Middelburg   Markiezenhof

Elsenbroek

Hermanus

-Geb. 11-4-1797 Doesburg  zoon van Martinus Elsenbroek en Maria van der Velde . J.m., 26 jaar,

fuselier van de 9e afdeling infanterie in garniezoen

alhier. Zijn ouders beide overleden.

 

-Bij het batailjon gekomen                                            à

Stamboek Militairen nr 170 fiche 7,8e regiment.

 

-Beroep: Militair,  Lotingnumer 5a.. In dienst gezeten in

Zutphen, fuselier.

-Persoonsbeschrijving: aangezicht-vol, voorhoofd-plat,

oogen-blauw, neus-dik klein, mond-groot, kin-rond,

haar en wenkbrauwen-licht bruin. Lengte 1,58 meter.

Pokdalig gezicht.

-Hij heeft gedient in de jaren 1813, 1814, 1815,

vrijgegeven  daarna gedient in de jaren 1818, 1819,

1820, 1821, 1822, telkens na een jaar vrijgegeven en

is toen in 1825 vrijwillig in dienst gegaan tot            à

Militaire akte (bijgevoegd bij de huwelijksbijlage).

 

 

 

 

 

28-12-1813

 

 

16-11-1825

 

 

 

 

 

 

 

 

13-01-1828

 

11-5-1871

 

 

 

 

 

 

 

 

-Huwelijk te ’s-Gravenhage met Maria Meijer

j.d., 27 jaar, werkster, haar moeder was overleden.

Gertuigen:Petrus van der Bruggelen 28 jaar, korperaal,

Johannes Vihe 23 jaar, korperaal   Trouw akte nr:378.

Zij is een dochter van Abraham Meyer en Alida

Koster, ged. 4-10-1798 Zoeterwoude, overleden

16-1-1864 ‘s-Gravenhage

 

    Met dank aan Johan Elsenbroek   Website

 

 

-Overleden te ’s-Gravenhage

Elsenbroek/ Elsenbruch

Martinus

-Ged. 6-12-1744 Wickerathberg (onder Munchen- Glad-

bach, De). Get. Martin Elsenbruck, Johannes Elsenbruck

en Catharina Wirtz. C.B.G.: dopen Wickerathsberg (ref.

-J.m., Corporaal in't 2e Battaillon van den generaal

d’Envie in Guarnisoen alhier   Inf.Rgt. 665c*

 

 

 

 

-Wonend te Doesburg, Gelderland. Sergeant.

Had gedient in het regement van Van of Von Wilke

Bron pensioenstaten van militairen, te vinden in de

stamboeken militairen van voor 1813

als als nr 5. ("capitan des armes") in de rang van

sersant bij het 4e battaillon   Inf.Rgt. 665c*

 

In dienst gekomen bij het regiment op 31 maart 1793

als sersant voor zijn leven  Zijn lengte op kousen was

1el , 5 voet, 5 duym, 3 streek= 1m. en 55,3cm, een

normaal postuur voor die tijd. Ouderdom 45 jaar met

als geboorteplaats Wickeraatsberg. Martinus had,

zoals werd vermeld, bij dezelfde companie gedurende

26 jaar, 11 maanden en 25 dagen  gediend in de

rangen van "musketier en corporal".

Religie:gereformeerd. Getrouwd en 4 kinderen.

De leeftijd klopt niet met het volgens de pensioenstaat

vastgestelde geboortejaar 1744, reden onbekend. Uit

ervaring blijkt dat ze het vroeger niet zo nauw namen met jaren en leeftijden.

Letter K stamboek blz 34 en36 Raad van State 1973 fiche 7.

 

-Als korporaal vond ik Martinus terug in de stamlijst der

korporaals in het zelfde regiment en wel als volgt:

Aangenomen op 26 maart 1774 voor zijn leven.

getrouwd en twee kinderen,gereformeerd . lengte op

kousen (als Boven):1meter 55,3 cm. Ouderdom 26

jaar (wat weer zou uitkomen op een geboorten jaar

van 1748). Geboorteplaats Wickeraatsberg in het

graafschap Wickeraat.

Van tevoren had Martinus bij hetzelfde regiment

gediend als "musketier" gedurende 7 jaar,11 maanden

en 23 dagen. Hij zou dan begin april 1766 dienst

hebben genomen bij het regiment.

 

-Ook van de bevel hebber d’Envie waar hij tijdens zijn

huwelijk onderdiende bleken in het militair archief van

de Raad van State de nodige papieren aanwezig:

"Rangeer lijste van de compagnie van den collonel

Commandant Snouckaert van Schauburg in het 2e

Battaillon van het Regiment Infanterie van de Generaal

DEnvie zoo als de zelve gemeeten is op den 29 maart

1781 binnen het garnisoen van Coeverder”.

In het "eerste gelid" stond als nr 15 genoteerd: M.

Elsbrok, lengte op kousen, 1 meter 55,3 (omgere-kend), oud 33 jaar en toen nog ongehuwd.

Hier is men dus al uitgegaan van het geboortejaar 1748 in

plaats van 1744 zoals later in de pensioenstaten werd

vermeld.

 

 

 

 

 

25-8-1787

 

15-9-1787

 

1-8-1795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29-5-1808

 

 

 

 

 

-Ondertrouw te Doesburg met Maria van der Velde,

wed. van Albert Corri, wonende alhier,

-Huwelijk te Doesburg (geref. kerk)   RA Gelderland

 

-Gepensioneerd, met een pension va F 130,- per

jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Overleden te Doesburg

 

 

 

         Met dank aan Johan Elsenbroek   Website

Elshoff, ten

Lambert

Geb. te Deventer, wonende in het garnizoen Brielle. Soldaat onder Leviere

6-4-1720

Huwelijk te Bergen op Zoom met Francyntje

de Leeuw, geb. Prinseland, wonende te BoZ  

Markiezenhof

Elshout

Bartholomeus

Vaandrig

18-10-1750

 

<30-10-1750

-Huwelijk te Drunen met Maria Verschuuren ,

geb. Elshout

-Overleden     BHIC

Elsinck

Peter

Tamboer in de compagnie van het Oud Geldersch

Regiment van sijn Hh. Prins van Orange en Nassauw

te Doesburg

23-6-1726

Ondertrouw te Groenlo met Antonette Hulshof,

Alhier   Groenlo NG Trouwen

Elsink

Reinier

J.m., grenadier in het regiment van (generaal-majoor

Steven Carel Baron van) Randwijk, in garnizoen alhier

Inf.Rgt. 622a*, 2e bat.

5-8-1759

Ondertrouw te Zutphen met Hilligjen Jurriens,

j.d. wonende alhier. Getrouwd 29-8-1759   Collectie

Wolters; CBG Den Haag  Met dank aan joop van Campen

Elsman

Conradus

Sergeant in legioen D. Bijland    Inf.Rgt. 701c, 2e bat.*

of Cav.Rgt. 693c ?

19-6-1773

Getuige te Groningen. Zie Joannes Visser

Groningen DTB 629, pag.3

Elsman

Pieter

Geb. Keulen, wonende in het garnizoen Bergen op

Zoom. Sergeant onder Monteese

9-7-1738

Huwelijk te Bergen op Zoom met

Maria van der Veen, geb. Bergen op Zoom

Markiezenhof

Elster

Gabriël

Uit Dokkum, soldaat

17-11-1771

Attestatie afgegeven te Dokkum voor huwelijk met

Jans Bouillon, uit Breda   Tresoar

Elswijk, van

Pieter / Petrus

Jm, Ruijter in 't Regiment Lijfgardes te paard van

Hunne Ed. Gr. Mog.de Heren Staten van Holland en

Westfriesland    Cav.Rgt. 672f, 3e esk. ?

 

24-6-1786

 

 

25-7-1786

29-10-1786

-Ondertrouw te Rotterdam met Neeltje de Jong,

j.d. onlangs gewoond hebbende alhier (Rotterdam),

beide woonende te Utrecht

-Ondertrouw (kerk) te Delfshaven

-Huwelijk te Delfshaven met Neeltje de Jong,

dochtervan Nicolaas de Jong en Johanna Brinkman,

 ged. 22-9-1765 Delfshaven, ovl. 27-9-1834

Delfshaven   Voor méér zie  Website

Elten, van

Godefridus

Soldaat

11-3-1714

Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder

Mechtildis Wellens   BHIC

Elten, van

Jan

Luitenant

 

1753

Akte van attestatie door Catharina Stork en Aletta en

Margareta van Gool, op verzoek van Felix Bender,

inzake de afbetaling van een uniform door Jan

van Elten   RA Woudrichem, toegang 0331

Eluwae

Charles

Soldaat onder Maj. Hachijn

28-3-1700

Huwelijk te Breda met Johanna Verbou,
geb. Chaam   Isis Breda

Elve

Lijnard

Passerend soldaat

22-7-1745

Vader te Eersel, moeder Maria Apelonie     BHIC

Ely

Johannes

Uit Bergen op Zoom, soldaat

24-4-1784

 

9-6-1784

-Ondertrouw te Leeuwarden met Hiltje Jans,

uit Leeuwarden

-Huwelijk te Sas van Gent   Tresoar

Embroecks

Joannes

Militair in het regiment Slangenbergh

Inf.Rgt. 660a*

2-7-1701

Zoon Joannes ged. te Nijmegen,

moeder Geurtje van Lambeeck   Atlantis Nijmegen

Embroek

Francis

Geb. Borgloon (Looz) bij Luik / Liege, wonende in het

garnizoen Bergen op Zoom. Grenadier onder

Van Bijland

25-6-1775

Huwelijk te Bergen op Zoom met

Maria Franciska van Veere, geb. Hemessen

(Hemiksem) in Brabant   Markiezenhof

Emmerich

Bartholomeus

Soldaat te Boh (BoZ?)

22-1-1742

Vader te Breda   BHIC

Emmerich

Karel Frederik Willem

Wonende in het garnizoen BoZ. Luitenant onder de artillerie

3-9-1787

Huwelijk te Bergen op Zoom met  Anna Maria Kluit,

geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof

Emmerik, van

Jan

Soldaat onder kapitein Veenhuijsen in het regiment

van de heer Holstein- Nortburgh. Woonplaats  Heusden   Inf.Rgt. 655a*

6-8-1706

Ondertrouw te Heusden met Anna Maria Berlijn

BHIC

Emmius

Ubbo

Capitein onder het regiment van de Heer Brigardier

van Egten

7-8-1729

Huwelijk te Almen met Juffer Anna Helena

van Baijen, alhier getrout op attestatie van Zutven  

Almen NG Trouwen

Emont

Martinus

Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat 

onder Frederik van Oranje-Nassau

18-7-1784

Huwelijk te Bergen op Zoom met Adriana Govers,
geb. Zierikzee   Markiezenhof

Empelmans

Pieter

Soldaat onder kapitein Lanoij in het regiment van de

hertog van Holstein-Pleun. Woonplaats Heusden

Inf.Rgt. 586a*

26-4-1707

Ondertrouw te Heusden met Christina Reulen

BHIC

Empereur, l'

 

Paulus

Miles (soldaat) inter Brandeburgensis (Brandenburgse

regiment) ex Erckelenz  lesus (gewond?) a Gallis

(Frankrijk)   Inf.Rgt. 673d* of Inf.Rgt. 698a* ?

5-4-1705

Overleden te Heerlen

Met dank aan Frans Wetzels

Emraet

Jan

Geb. van Utrecht. J.m., serjant in de compagnie van de

heer capitein Denekamp in het regiment van de heer

erfprins van Saxen Eisenach, in garnisoen

Inf.Rgt. 633a*

11-8-1720

Ondertrouw te Zutphen met Catrina Roelofs,

wed. wonende alhier. Getrouwd in de B.K. d. 30 dito.

Website

Ende, van den

Willem

Soldaat in de comp Invalides van de Hr. Jacob Wijmar

 

8-12-1765

Huwelijk te Klundert met Anna Martha Mulderin

Klundert DTB trouwen deel 6, scan 62

Enderlin

Johan Theodosus

Geb. Meyenfeld, woonplaats Arnhem. Kap.-luitenant

24-7-1761

Huwelijk te Oirschot met  Anna Petronella Corijn,

geb. Hulst   BHIC

Enfant, l’

Hubert Joseph

Geb. Rijssel (Lille). Muzikant onder het Corps Jagers

te paard van de Fransche Republiek. In garnizoen te

Breda

21-4-1799

Huwelijk te Breda met Virginie Joseph Homber,

geb. Rijssel (Lille)   Isis Breda

Engberts

Jan

Herkomst Zwolle. Soldaat in de compagnie van

overste Rienck van Burmania.

21-1-1719

5-2-1719

 

4-2-1730

-Huwelijks-inschrijving voor het gerecht in Dokkum

-Huwelijk te Dokkum met Martjen Dirks afkomstig

van Dokkum   Tresoar

-Ingeschreven in het burgerboek van Dokkum

Met dank aan Klaas Jansen

Engbertzen

Beernt

Constabel onder de Compagnie van de Heer Smedeken

13-10-1751

Huwelijk te Wehl met Hermina Hebbelink

(beiden van Delden)   website

Engel

Hans Casper

Soldaat onder de comp. van de Hr. brigadier Saint Amant

19-12-1703

Huwelijk te Klundert met Levina Basliers

Klundert DTB trouwen deel 5, scan 27

Engel

Johan

Geb. Sprendlingen (D). Militair (gepensioneerd sergeant). Woonplaats Tilburg

24-4-1797

Huwelijk te Tilburg met Anna Maria Christina Smits,

geb. Hellere bij Maastricht   BHIC

Engel

 

Johannes

-Geb. ca 1768/1769 Bebra in Hessen-Kassel. Soldaat.

Als militair naar Nederland gekomen.

-Het gezin woont in Utrecht op Agterweg in Wijk A (Oranjestam / Eijkestam,

tegenwoordig museumkwartier)

 

 

 

28-2-1793

 

 

20-6-1821

Met dank aan Jeroen Kapteijns

 

Huwelijk te Utrecht (Jacobikerk) met

Johanna Wilhelmina Pauw, ged.16-3-1774 Utrecht

(Domkerk), Breister, ovl. 11-9-1839 Utrecht

-Overleden te Utrecht

Engel

Willem

Soldaet onder de colonel Ruijsch, hier in guarnisoen

Inf.Rgt. 689a, 1e bat.*

29-4-1764

Dochter Johanna Helena te Lochem gedoopt,

moeder Johanna Koenen, ehel.   Lochem NG Dopen

Engel

Peter

Soldaet in de Compagnij van de Heer Majoor Sloet

Inf.Rgt. 665a*

8-10-1730

 

29-10-1730

-Ondertrouw te Oldenzaal met Johanna Berlo,

uit Zwolle

-Huwelijk te Oldenzaal   Oldenzaal NG Huwelijken

Engel

Samuel Frederik

Geb. Wolgaast. Soldaat

19-12-1752

Huwelijk te Breda met Anna Louise Lorentz,
geb. Straalsünd   Isis Breda

Engelen

Hendrik

Soldaat onder de comp. van de Hr. Kapitein Charle

Saint Amant

24-8-1704

Huwelijk te Klundert met Marike Govers

Klundert DTB trouwen deel 5, scan 31

Engelen

Jan

Ruiter onder Ritmeester, Landrost van Sallant

4-8-1700

Huwelijk te Breda met Elisabeth van Grevenbroek,

geb. Nijmegen   BHIC

Engelen, van

Koenraad

Geb. te 's-Hertogenbosch, wonende in het garnizoen Brielle. Korporaal onder Pallardij

18-6-1786

Huwelijk te Bergen op Zoom met Catharina van Meer,

geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof

Engelen, van

Lambertus Willem

Geboortig van Nijmegen, soldaat in het 2e bataljon

van Stolberg Inf.Rgt. 664b*

 

 

 

13-10-1765

-Lidmaat van de gereformeerde kerk en (partner) Maria Kamhout, geb. aan de Iersendam.

-Dochter Maria Adriana, geb.  12-10-1765, ged. te

's Heer Arendskerke, geen getuigen, de vader als doopheffer     Doopboek van 's Heer Arendskerke

Met dank aan Tom Nuijten   Website

Engelen, van

Willem

Soldaat, hij diende onder de compagnie van kapitein

Rijssel in het regiment van kolonel van Berchem,

alhier in garnizoen   Inf.Rgt. 666a*

3-12-1729

17-1-1730

-Ondertrouw te Heusden met Hendrina van Hoeven

-Huwelijk te Heusden

-Andere partner: Johanna Volders   BHIC

Engelen, van

Willem

Geb. Nieuwkuijk. Militair, soldaat.

2-4-1747

Huwelijk te Drunen met  Adriaantje Winterom,

geb. Nieuwkuijk   BHIC

Engels

Arian

Geb. van Nimwegen. J.m., serjant in de compagnie van de heer capiteijn [Barbat / Barbut] in ’t regiment van de

heer collonel Sixma, in garnisoen te Doornik   

Inf.Rgt. 671e*

11-8-1720

Ondertrouw te Zutphen met Gesina Boumeester,

j.d. woonende alhier. Getrouwd in de B.K. d. .. 7bris.

Website

Engels

Geert

Soldaat in de Comp: van de H. Majoor Clant

10-2-1726

Huwelijk te Bourtange met Fennigjen Jans (Stegeman), uyt de Bourtange,  ged. Bourtange

21-8-1701, dochter van Johannes Janssen

Stegeman en Albertina de Haan   Website 

en met dank aan Harm Selling

Engels

Hendrik

Geb. Geertruidenberg, wonende in het garnizoen BoZ. Korporaal onder Dommes

8-4-1750

Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Moors

Markiezenhof

Engels

Hendrik

Geb. Zwolle. Hij was grenadier in de compagnie van kolonel Smit

 
 

18-2-1761

 

28-5-1761

-Huwelijk te Grave  met Maria Wilhelmina Coenje,

Geb. Nijmegen

-Vader te Grave:  dochter Johanna Maria Engels ged.,

kantwerkster, overleden op 24-3-1827 te Grave op

65-jarige leeftijd,  had een buitenechtelijke relatie

met  Franciscus Kromijg, soldaat, uit welk relatie
<cid:part1.06010604.01020607@planet.nl>
Elisabeth Wilhelmina Engels gedoopt is op

14-7-1790 te Grave           Zie ook: Franciscus Kromijg   

Met dank aan Harry Luijten

Engelskerken,
van

Joost Hendrik

Functie : Onder-luitenant in het regiment van luitenant-

generaal Soute. Inf.Rgt. 664b* .Voorheen vaandrig.

Voorganger: de Jonge

12-2-1749

Commissie / instructie Zeeland  

Isis Zeeland

Englebert

?

George /

 

Georgius

Woonplaats Luik / Liege. Trouwboek Waalse

Dragonders en Grenadiers 1707-1795  Cav.Rgt. 693c*

-Uit Luik / Liege.   Waals regiment doopboek

1708-1796   Cav.Rgt. 693c*

9-2-1779

 

13-12-1790

-Huwelijk te Doornik / Tournai met Maria Catharina

Doré, woonplaats Namen / Namur

-Vader te Maastricht, moeder Maria Catharina Dor?,

uit Namen / Namur   Isis Breda

Enkhu(ij)se(n), (van) /

 

 

 

 

 

Enkhuijzen, van

Paulus

Uit Breda. Kanonnier, in garnizoen te Sas van Gent

24-8-1766

 

21-10-1767

12-1-1770

12-8-1772

8-2-1775

12-2-1784

21-3-1785

22-1-1810

-Huwelijk te Breda met Eva Catharina van Os,

uit Tilburg of uit Teteringen? 

-Vader te Breda, moeder Eva Catharina van Os

-Idem  

-Idem   Isis Breda

-Vader van begraven kind te Breda

-Vader te Breda, moeder Eva van Os

-Vader van begraven kind te Breda

-Begraven te Breda

Enno

Johannes

Jm, tambour onder 't regiment van de generaal

majoor van Rechteren Inf.Rgt. 672h* , in de

compagnie van de collonel van Bentink

 

2-7-1730

Ondertrouw te Zutphen met Catharina Roebers,

j.d., onlangs gewoond hebbende te Utrecht,

nu beiden wonende alhier. Getr. in de Gr.K.

23-1-1731.   Trouwboek Zutphen 1730-1740

Enters

Jan Henrick

Ruiter in het regiment van Nassau, onder de compagnie van majoor Plettenburg

27-8-1713

Huwelijk te Leeuwarden met Trijntje Gerrits

uit Marssum   Tresoar

Entinck

Gerrit Lodewijck

Geb. Nimmegen, soon van wijlen Lodewijck Entinck.

Sergeant in 't regiment van den Prins van Saxen

Eijsenagh in de compagnie van de capt. Mesbürger

26-5-1729

Hemelvaertsdagh. Is alhier voor onse Gemeent in den houwelicken Staet bevestight op een attestatie van D. Gerh. Vermeer V.D.M. te Bredevoort met Gerharda Berendina Sterck,  dochter van wijlen Isaack Sterk, geb. Nimmegen woonachtigh te Bredevoort   Lichtenvoorde NG Trouwen

Entink

Hendrik Jan

J.m., kanonnier in de compagnie van kapitein van

Glabbeecq, in garnizoen alhier   Art.Cie. 677d*

 

7-8-1757

Ondertrouw te Zutphen met Derkje Wimelinks, j.d.,

wonende alhier. Getrouwd 24-8-1757   Collectie

Wolters; CBG Den Haag  Met dank aan Joop van Campen

Epker

Thomas

-Geb. te Wee in het ampt Raden (Wehe bij Rahden).

Ruiter in het regiment Guardes onder de compagnie

van de collonel Baron van Trebra   Cav.Rgt. 672a*

31-5-1778

 

14-6-1778

 

14-5-1795

 

 

3-6-1800

-Ondertrouw te ’s-Gravenhage met Lambertina Maria

Rosmulder, geb. alhier en beiden wonende alhier.

-Getrouwd in de Grote Kerk te ‘s-Gravenhage.

Hij luthers, zij gereformeerd.

-Zoon Cornelis Balthasar Epke gedoopt in de Grote

Kerk te ’s-Gravenhage (gereformeerd); Doopgetuigen:

Balthasar Panke en Cornelia Panke, geb. Rosmuller

-Begraven te ’s-Gravenhage; pro Deo, 53 jaar en

3 maanden, overleden aan galkoorts.

Met dank aan Jan Clauvaux en Liesbeth Portegijs-Schreuder

Eppighausen

Johannes

Jm, Soldaat in t regiment Orangen Nassau in

Garnisoen te ’s-Hertogenbosch   Inf.Rgt. 748c*, 1e bat.

11-01-1788 

Ondertrouw te Venlo met  Susanna Maria Deurenmat,

jd in Venlo   GA Venlo – PH-huwelijken

Equarda

Doede /

Theodorus Doede

-Geb. 19-11-1693 Leeuwarden,  zoon van Doede

Wyarda en Christina Boerboom. Vader Dodon(a)eus

komt van de state Groot Equard te Bolsward

 

 

 

 

-Geb. Friesland, commandant in Erp

-Van elders.

 

 

 

 

 

 

 

 

8-4-1718

9-6-1718

 

20-12-1738

Tresoar   Op 27 mei 1699 wordt Petronella aangezegd geen penningen van de koopschat van Equard state onder Bolsward te betalen aan haar broer Dodoneus, voordat deze aan Isaac Wielandt een schuld van 236 caroligulden en tien stuivers had voldaan.
G.A.L. O.R.A. F-89 Recesboek 1699 27-5-1699. Uit: artikel J.Faber

-Huwlijk te Gemert met Dorothea Donckers

-Vader te Gemert, moeder Dorothea Donckers,

van elders. Ouders waren bedelaars (?)  BHIC

-Overleden te Erp   o.a. met dank aan Annelies Mateboer

Equier Grandmont, l'

Joannes Franciscus

Zoon van Franciscus l'Equier en Michaelis (Michaela?)

Granmont. Trouwboek Waalse Dragonders en

Grenadiers 1707-1795   Cav.Rgt. 693c*

28-7-1757

Huwelijk te Ieper met Beatrix Joseph Moulron,

dochter van Petrus Moulron en Maria Michaelis

Ramphiau, uit Doornik / Tournai   Isis Breda

Erbes

Johann Diederich

Kwartiermeester in het regiment Von Ditfordt

Cav.Rgt. 688b*

12-11-1760

Vader te Bergen op Zoom

Markiezenhof

Erckelens

Marcelis

Geb. Wamel. soldaat in het regiment van generaal-

majoor Tillie in het garnizoen te Bergen op Zoom in   à

Inf.Rgt. 673b*

 

1745

R.A. Berghem 56, d.d. 4-3-1745

Met dank aan Jos Lemaire

Erdmann Nostnagel

Friederich

Luitenant

30-8-1763

Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof

Erens

Christiaan

Geb. Namen, in garnizoen te Breda. Soldaat in de Compagnie van Luitenant-Colonel Bouwens in het 1e Bataljon van het Waalse Regiment van de Colonel Grenier   Inf.Rgt. 600a*

16-7-1775

Huwelijk te Breda met   Marie Josephe la Croix,

geb. Namen   Isis Breda

 

Erffrenten, van

Wilhelmus

Predikant in het retranchement bij Sluis in Vlaanderen

28-11-1700

Vader te Oosterhout, moeder Elisabeth Bellaarts 

BHIC

Erhard

Jan Martin

Soldaat in de Compagnie van Kapitein Sloet tot

Kannevelt in het Regiment van Overste Verhoef

Inf.Rgt. 632b*

 

7-11-1729

 

 

 

 

 

 

5-1-1731

-Huwelijk te Zwolle met Geertruijd Mensink /

Geertruid Gerrits Mense, wonende aan de

Camperpoort,  wed. van Willem Meijer (ged. 23-1-1687

Windesheim, zoon van Jan Meijer en Albertie ( Harculo),

huw. was op 2-8-1712, ot. 16-7, was al een keer

wdr., beroep “ gewezen eekmulder”, begr. 30-9-1727 te

Zwolle op het Grote Kerkhof)

-Zoon Gerrit Jan ged. te Zwolle   Met dank aan Ben Meijer

Erhnhard

Johannes Petrus

Overlijdens Waalse dragonders en grenadiers

1744-1802   Cav.Rgt. 693c*

11-10-1773

-Overleden

-Begraven te Doornik / Tournai?  

Erich

Christoffel

Geb. Hoija in ’t Hannoverse. vaandrig in 't 1e Reg. Orange Nassauw in Nijmegen Inf.Rgt. 747a*

21-12-1779

Huwelijk te Vught met Catrina Margareta Watering,

geb. ’s-Hertogenbosch   BHIC  

Erich

Wilhelmus Hendricus

Kapitein

8-12-1792

Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda

Erkert, van

 

Godefridus

Woonplaats: Bergeyck (Bergeik).Trouwboek Waalse

Dragonders en Grenadiers 1707-1795  Cav.Rgt. 693c*

26-12-1779

Huwelijk te Breda met Anna Maria Willekes,          ?

woonplaats: Turnhout   Isis Breda

Ernaud, d'

Petrus

Trouwboek Waalse Dragonders en Grenadiers

1707-1795   Cav.Rgt. 693c*

25-8-1715

Huwelijk te Maastricht met Catharina Haris

Isis Breda

Ernij

Joannes

Soldaat

26-6-1757

Huwelijk te Breda met Anna Maria Heim,              ?
geb. Hoffen, bij Mentz   Isis Breda

Ernou/ Arnou

Paulus Laurentius

Geb. Maastricht. In garnizoen in Breda. Kanonier

29-11-1795

Huwelijk te Breda met Johanna Leijten,

geb. Breda  website

Ernst, graaf van Limburg Stirum

Fredrik Theodoor

Kapitein in het Regiment van den Heere Generaal Baron de Nostitz   Inf.Rgt. 577a*

3-3-1782

Huwelijk te Harlingen met

Catharina Wilhelmina van der Haar   Tresoar

Ernst

Abraham

Soldaat Cie Beilanus. Uit Groningen

10-10-1722

Huwelijk te Zaltbommel met Grietje Gerrits,

uit Groningen  Bron: Gens Nostra, Juni 1963, no: 6

Ernst

Hans Hendriks

Uit Zutphen, soldaat

7-10-1731

Huwelijk te Leeuwarden met Margaretha Ruis

uit Leeuwarden   Tresoar

Ernst

Jan

Geb. Osnabrugge (Osnabrück), wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Chaillou

20-12-1715

Huwelijk te Bergen op Zoom met Margarita

Segelers, geb. Leeuwarden   Markiezenhof

Ernst

Joannes Josephus

Militair

 

Zoon Caspar Elsen gedoopt (RK) in Groningen,

moeder Magdalena Baarts. Get.:  Tilman Schneider

en Anna Hoffman   Groningen DTB 629, pag. 4v

Ernst

Leonard

Luitenant

7-9-1760

Vader te Ginneken, moeder Catharina Lijnen   BHIC

Ernst

Ludewig

Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Borret

23-1-1785

Huwelijk te Bergen op Zoom met Engelina van Dijk,

geb. Breda   Markiezenhof

Ernst

Nicolaus

Woonplaats: Limburg a/d Lahn. Trouwboek Waalse

Dragonders en Grenadiers 1707-1795   Cav.Rgt. 693c*

5-11-1763

Huwelijk te Bergen op Zoom met Christina Marsin,

woonplaats: Gelderland   Isis Breda

Erp, van

Huijbert

Kapitein

28-5-1700

Getuige te Bergen op Zoom   Markiezenhof

Erp, van

Jan

Geb. Dordrecht, in garnizoen te Breda. Monsieur en Capiteijn van het Regiment van de Luitenant-Generaal van Leijden  Inf.Rgt. 690c*

10-8-1749

Huwelijk te Breda met Hermine de Bruijn,

geb. Dordrecht   Isis Breda

 

Erp, van

Joannes

Soldaat uit Maastricht

7-3-1788

Vader te Breda, moeder Rainauldis Hollander,

uit Naarden   Isis Breda

Erp, van

Pieter Jan

Captijn in het regiment van de luit-gen. Van Leijden

Inf.Rgt. 690c*

22-11-1753

Borg van Poorter te Maestrigt   Isis Breda

Erpel

Falentijn

Gegageerd sergeant

11-6-1782

Begraven te Ginneken en Bavel Isis Breda

Erpel

Frederic Guillaume

Geb. Hal. Monsieur en Capiteijn in het Regiment Frise de S.A.S. Monseigneur de Prins van Oranje en van Nassau

17-12-1748

Huwelijk te Breda met Anne Marie de Gadilliere,

geb. ’s-Gravenhage  Isis Breda

Erpine, de l’

Sijmon

Geb. rond 1673 Bossut (B).  Militair: kapitein en aide Majoor

6-11-1718

Huwelijk te Tilburg met  Sophia Bernage

van Meliskercken, geb. ca 1686 Tilburg  RA Tilburg

Ertell

Marten

Geb. ca. 1680. Ruijter onder Ritm. Sabe

4-2-1708

Geh. op 04‑02‑1708 te Heerde, geh. voor de kerk op 04‑02‑1708 te Heerde (GE) (ng) met Arentje Henriks Meijer, geb. ca 1685   Heerde NG Trouwen

Es, van

Antonij

Soldaat onder de Guy   Inf. Rgt. 672b*

11-2-1748

Huwelijk te Utrecht (Jacobikerk) met Johanna

van Selm, jd. 2 geboden tegelijk afgeroepen.

Gens Nostra jrg. 20, no:1, jan. 1965

Es, van

Arnoldus

Waals regiment doopboek 1708-1796.  

Cav.Rgt. 693c*

21-10-1716

Dochter Maria Clara gedoopt te Namen / Namur,

moeder Maria Heisius   BHIC   Isis Breda

Es, van

Hermanus

Geb. Utrecht. Wdr. van Mariana Hoxbergen. Soldaad

in de compagnie van den capit. Faust onder ‘t 2de

bataillon van ‘t regiment van den collonel graave van

Dam, in guarnisoen alhier

1-8-1789

Ingeschreven te Groenlo met Hendrina Hendriksen,

dochter van wijlen Hendrik Hendriksen in Groenlo. Alhier getrouwd den 16 dito   Groenlo NG Trouwen

Es, van

Jan

Soldaat onder de compagnie van luit-colonel Rouchebruyn

6-2-1711

Ondertrouw te Leeuwarden (ref) met

Elske Nannings, alhier. 22-2 getrouwd.

Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1021

Es, van

Pieter

Wdr. van Maria Jacoba Mock. Gewezen sergeant in

de compagnie van luitenant-generaal Villegas in het

regiment Villegas   Inf.Rgt. 718a*, 2e bat.

19-9-1783

Begraven te Nijmegen (Regulierenkerkhof)

Atlantis Nijmegen

Esau 

Magdalena

"Militaris pauper"

20-3-1705

22-3-1705

-Overleden te Maastricht

-Begraven op het kerkhof van de parochie van Sint

Martinus   DTB Maastricht

Esch, van

Christiaen

Soldaet onder de heer colonel de Rode van Heekeren

1-1-1741

Dochter Hendrika te Lochem gedoopt, moeder Aeltjen van de Wenge, ehel. (Swijp).

Lochem NG Dopen  

Esch, van

Henricus

Soldaat

12-6-1731

Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder Anna M. Stoter

BHIC

Esch, van

Jan

Soldaet onder de comp. van de majoor Ketel in 't regiment van Egten   Inf.Rgt. 672g*

 

13-2-1724 ?

1-1-1725    ?

-Soon Steven gedoopt te Lochem. Testis pater.

-Soon Steven gedoopt te Lochem. Getuige de vader selfs.   (1e Steven overleden?) Lochem NG Dopen  

Eschenau

Johannes Peter

Uit Leeuwarden, grenadier in het garnizoen

15-9-1770

Ondertrouw te Leeuwarden met

Johanna Spekmans uit Doesburg   Tresoar

Eschfeld, van

 

Franciscus Heribertus

Overlijdens Waalse dragonders en grenadiers

1744-1802   Cav.Rgt. 693c*

16-7-1771

Overleden te Bergen op Zoom

Isis Breda

Esdorf, van

?

Eckhard

Kapitein in het Salische regiment

5-4-1705

Absente getuige te Breda   Isis Breda

Esdré

Godfried Carel

Ged. 15-2-1715 Heusden. Kapitein en commandeur van de militie, Eerste Ingenieur mitsgaders, lid van de Grote Raad over de eilanden van Curaçao, ouderling

 

20-8-1783

-Partner: Elisabeth Bertrant

-Begraven te Heusden   BHIC

Esdré

Johan

Luitenant, kapitein-luitenant en ingenieur der stad Grave. Hij diende in 1709 in het regiment van de generaal Friesheim, onze gouverneur.   Inf.Rgt. 690c*

Later was hij kapitein-luitenant in het regiment van brigadier Spaan    Inf.Rgt. 690c*

17-7-1709

Huwelijk te Heusden met

Catrina Willelmina de Caron   BHIC

Eskine

Daniel

Kapitein

2-1-1737

Begraven te Breda   Isis Breda

Espagnon, l'

?

Jacobus

Woonplaats: Cuneville (=Lunéville) in Lotharingen /

Lorraine. Trouwboek Waalse Dragonders en

Grenadiers 1707-1795   Cav.Rgt. 693c*

15-4-1748

Huwelijk te Venlo met Catharina Veautrain,

woonplaats: Nancy   Isis Breda

Espinay, d’

Gaspard Dard

Uit Leeuwarden (garnizoen?). Commissaris van het

Franse leger

24-9-1795

Ondertrouw te Leeuwarden met

Adriana Sophia de Maneil uit Groningen   Tresoar

Ess, van

Gerrardus

Jm, geb. int Gulicher landt. Soldaat onder de Comp.

van de Hr. Capt. Tonar int Regiment van den overste

Vink   Inf.Rgt. 701c*

7-7-1742

Ondertrouw te Geertruidenberg met
Geertruij de Hoog, jd, alhier geb. en woonende

Website

Esselinck

Marinus Abraham

Lt. in het regiment van Monster (=Mönster)

 Inf.Rgt. 689a*

14-3-1784

Vader te Bergen op Zoom, moeder

Maria Catharina Brousson   Markiezenhof

Essen, van

 

Guilielmus

Uit Bergen op Zoom. Overlijdens Waalse dragonders

en grenadiers 1744-1802   Cav.Rgt. 693c*

26-4-1761

       ?

-Overleden

-Begraven te Bergen op Zoom   Isis Breda

Essenbergh

Hermanus

Soldaat onder Bedarides

Inf.Rgt. 689a*

14-8-1743

Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Maria Bladt /

Blodt, jd op de Varkemarkt

Gens Nostra jrg.18, no12, dec. 1964

Esser

Andreas

Geb. van Korsenbroek in 't Gulichsche, soldaat in het 2e battaillon van den Heere Generaal Major Baron van Holsten Inf.Rgt. 690c* , in de compagnie van den Heer Luitenant Collonel de Saintelmont

16-10-1763

Huwelijk te Axel met

Anna Margaretha Josepha Odendaal,

geb. van Solingen in ’t Bergsland   website

Esser

Engel

Soldaat

15-1-1729

Ondertrouw te Breda met Johanna van Okkenburg,

woonplaats Gravenhage's   Isis Breda

Esser

Pieter

Geb. Brakel, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Du Tertre

18-11-1733

Ondertrouw te Bergen op Zoom met Pieternella

Stijnen, geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof

Essers

Johan

Geref. Zoldaat in't regiment van de Hr. Coll. de Guij

Inf.Rgt. 672b

21-6-1733

14-7-1733

-Ondertrouw

-Huwelijk te Utrecht (Katrijnekerk) met Aaltje de Raad,

jd op d'Varkemart. Aaltje is een zus van Christina

de Raad. Zie Wijnand Schils   Huw.boek Utrecht

103 – 71   Met dank aan Richard van Schaik

Essers

Pieter

Geb. Roermond. Soldaat  onder kapitein Bernin in het

regiment van kolonel Vink, alhier in garnizoen.

Inf.Rgt. 701c*

27-9-1738

Ondertrouw te Heusden met Anna Maria Catharina

Rosiske, geb. Furne(?). Zij werd bij de ondertrouw

militaire dochter genoemd   BHIC

Est, van

Cornelis

Geb. Tilburg, militair. Woonplaats: Maastricht. Soldaat in Comp. van Majoor de Coervordie

22-5-1750

Ondertrouw te Maastricht met   Anna Neijssen,

geb. Tilburg   BHIC

Est, van

Jan

Soldaat onder maj. Ketel, in garnizoen alhier

28-8-1723

12-9-1723

Huwelijk te Lochem met Aeltjen Tonissen, dochter

van Tonnis in de Veltmate Lochem NG Trouwen

Esten

Gerrit Arents

Van Steenwijk. Soldaat onder de compagnie van de heer Emmues

28-8-1742

Ondertrouw te Giethoorn met

Beise Jochems Vriese uit Giethoorn   website

Ester (Eesser, Esser)

Johannes Peter

Geb. Otzenrath, Duitsland. Ruyter in Cav. Rgt. 672d* ,

In garnizoen te Zwolle van 1749-1753.  Johannes married on September 30 1753 at Zwolle.

1-9-1753

30-9-1753

-Ondertrouw te Sneek (nieuw garnizoen)

-Huwelijk te Zwolle met Dirkje Hasterman

Met dank aan Dale van Stempvoort

Estié

Philippe

 

                    

Geb. Barlecour (nabij Amiens in Picardie), in garnizoen in Breda. soldaat in de Compagnie van Delugues in het Regiment van Viçouse   Inf.Rgt. 701c*

10-8-1710

 

Huwelijk te Breda met Catherine Cuvelier        

 uit Fleurie (nabij Charleroi)    Isis Breda

Estienne

Pieter Paulus

Geb. Haven(?) in Henegouwen / Hainault, wonende in

het garnizoen Bergen op Zoom. Chirurgijn onder

Van Der Horst

10-8-1742

Huwelijk te Bergen op Zoom met

Barbara van der Wiel, geb. Almkerk,

wed. van ? Lindt    Markiezenhof

Etger

Hendrik

Geb. Schotland, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Ville

26-8-1735

Huwelijk te Bergen op Zoom met Adriana Hellaart,

geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof

Ethek

Steven

Fuselier

3-11-1748

Vader te Bergeijk, moeder Maria Ethek  BHIC

Ethen, van

Jan Martijn

Jm van Breda. Vendrigh int Regiment van de heere

Collonel de Sinteman (Saint Amant) in Guarnisoen

tot Gorinchem   Inf.Rgt. 602a*

22-2-1732

Ondertrouw te Geertruidenberg met
Pieterbella van IJssem, j:d: van
Wageningen,

woonende alhier   Website

Etter

Jacob

Soldaat onder de compagnie van kapitein Pus in het

regiment van kolonel Wolterus, alhier in garnizoen.

Inf.Rgt. 602a*

11-1-1737

Ondertrouw te Aalburg met Lijsbeth van Rijswijk

Isis Heusden

Eustare

Joannes

Militair 

23-5-1753

Ot / huw. ? te Mechelen met Margarita Maria Cavellier.

Ook kind(eren) te Mechelen laten dopen

Mechelen, huwelijken 1750-1796  no. 1662

Evans

Frans

Soldaat onder collonel van Berchem Inf.Rgt. 666a*

 

17-7-1742

Huwelijk te Utrecht (Catharinakerk) met Pieternel

Gijsbeek, jd buyten de Catrijne. (Get. zie trouwboek

van de Catharinakerk)

Gens Nostra jrg.19, no: 5, mei 1964

Evera

C.

Militair, 37 jaar oud

Jan. 1797

Inwoner van Middelburg, adres: T 59   Isis Zeeland

Everard

 ?

Nicolaes

Wdr. Soldaat van het regiment van Picardië

22-12-1701

Begraven te (parochie) St. Walburgis (Antwerpen)

Begraafboek Walburgis 1693-1796

Met dank aan Medard Moerenhout

Eversdijk

Daniel Jacobus

1e luitenant te Amsterdam

8-7-1787

Vader te Ginneken, moeder Catharina de Maty   BHIC

Everts

Esse

 

Soldaat onder ’t Regiment van de Br. Generaal Majoor

Baron van Regteren, tot Zutphen   Inf.Rgt. 672h*

16-7-1730

13-8-1730

-Ondertrouw te Zutphen    Trouwboek Zutphen

-Huwelijk te Hall (Gld) met Berendina Janssen,

tot Eerdbeeck   Trouwen N.G. Kerk van Hall / Gem. Brummen Gld./Zutphen  

Met dank aan Jeannette van den Beuken

Everts

Hendrik

Cornet in't regiment van de heer overste Glinstra

Cav.Rgt. 701a*

19-11-1707

Ondertrouw te Borculo med juffr. Geertruid Bitters

n.d. van wijlen ritmr. Bitter. Copulati in ....   ND ref. Gem.  Borculo Trouwboek 1666-1721 (R.B.S. 322)

Everts

Hendrik

Jm van Wijhe, soldaat in de comp van de hr capt Berkhoud, onder 't Regiment van de hr overste Tillij

 

5-8-1742

Huwelijk te Wijhe met Anna van Sandbergen,

wed van Fredrik Jansen van den Berg te Wijhe.

Na drie procl. en op att. van Deventer getrouwt

Wijhe NG Trouwen

Everts

Jens

Soldaat i/h Regm. v, Brigadier Amama Inf.Rgt. 672d*

10-10-1706

Huwelijk te Breda met Anna Maria Gijsbers   BHIC

Evertsen

Evert

Jm, geb. Groningen. Alhier in garnizoen

14-5-1783

Ondertrouw te Vlissingen met Elizabeth Lindza(e)y,

j.d., geb. Sluis in Vlaanderen, thans wonende

Alhier   Collectie Wolters; Vlissingen  

Met dank aan Joop van Campen

Ewijk, van

Willem

Lieutenant onder 't regiment van den generael de

Guij   Inf.Rgt. 672b*

19-12-1760

Overleden echtgenoot van de bruid: Maria Henrietta

Hekkers. Zie: Adam Verspijk  Borculo NG Trouwen

Ewijn

Jan

Soldaat onder Kapt. Blair

16-5-1699

Ondertrouw te Breda met Jenne Henderson,

geb. Leith in  Schotland.   BHIC

Ewolds

Jan

Dienende in de compagnie van luitenant-generaal

(Hendrik Jan) Trip, in het regiment Oranje-Stad en

Lande   Inf.Rgt. 647a*

6-12-1777

 

1777

-Ondertrouw te Groningen met Hendrikje Cocks,

beide van Groningen

-Huwelijk? te Sluis   Collectie Wolters Sluis;

CBG Den Haag   Met dank aan Joop van Campen

Exel

Johan Machiel

Gewezen soldaat onder Baden Durlag   Inf.Rgt. 671e*

 

10-10-1778

Ondertrouw te Axel met Johanna  Margrita Elsdorp

 website

Expoit

Serve Jan Joseph

Ontvanger v/d Douane

1798

Inwoner van Sas van Gent   Isis Zeeland

Eydenberg, van

Willem

Soldaat in het rgt. van Col. de Guy, in de comp. van

Major Keppel   Inf.Rgt. 672b*

25-5-1733

Ondertrouw te Wijk bij Duurstede met Maria van Dam,

j.d. won. alhier   De Stichtsche Heraut 1963 en 1964

Eykelkamp

Willem

Soldaat in de Bataafsche Republycq onder de **de halve brigade in de 2e comp. van het 3e bat.

17-10-1795

Ondertrouw te Dokkum (ref.) met Elske Jans,

te Dokkum. 4-11 getrouwd

Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023

Eysden, van

Matthijs

J.m., tamboer in het bataljon van de Heer generaal

Graaf van Randwijk, in garnizoen alhier  

Inf.Rgt. 622a*, 2e bat.

27-2-1757

Ondertrouw te Zutphen met Geertruy Velhorst,

j.d. wonende alhier. Getrouwd 15-3-1757. Collectie

Wolters; CBG Den Haag  Met dank aan Joop van Campen

Faack

Willen

Soldaet onder de Comp. van den Heer Major (Sobel)

8-2-1700

Huwelijk te Gorssel met Henrica van Cleeff,

met attestatie van Niumegen en Zutphen.

Gorssel NG Trouwen

Faas

Adriaan

Kanonnier, woonplaats Breda

21-6-1761

Huwelijk te Breda met Elisabeth Schouw   Isis Breda

Faas

Jan

Militair

27-10-1780

Begraven te Leeuwarden   HCL

Faas

Laurens /

Lauretius

Soldaat

25-9-1735

Huwelijk te Breda met Johanna Cramers / Kramers

Isis Breda

Faas

Laurens

Geb. Breda. Jm, soldaat

13-1-1743

Huwelijk te Breda met Margareta Schobbers,

jd, geb. Nuwid(?)   Isis Breda

Faase

Willem

Van Drummen in Gulikkerland, soldaat in de compagnie van den Wel. Ed. Gestr. Heer Commandeur Hans van Sonsbeek, in garnisoen alhier

6-8-1741

Huwelijk te Axel met Anna Maria Lucas

website

Faat

Christiaan

Soldaat compagnie kapitein Bouritius

6-12-1739

Huwelijk te Surhuisterveen met Elisebet Backer  

Tresoar

Faber

Freerk

Corporael

5-5-1759

Ondertrouw te Sneek met Anna Elisabeth Bos,

beide te Sneek  

Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023

Faber

Johan Michiel

Quartiermeester in 't reg. van Hop, hier in guarnisoen

 

-Quartiermr onder 't reg. van Hop

15-2-1747

 

6-12-1747

Huwelijk te Lochem met Aleijda Stolten, j.d. van Willem Stolten uijt Lochem   Lochem NG Trouwen

-Zoon Jan Franke te Lochem gedoopt, moeder Aleijda Stolten (Lochem)   Lochem NG Dopen

Faber, (van)

Nanne / Nanning

-Soldaat

 

 

-Van Harlingen, wdr. van Annitje Arnoldus, in de
Anjelierstraat; weeskamer voldaan 3-7-1715.

28-11-1696

 

 

11-7-1715

-Ondertrouw met Antie Arnoldus, van Leeuwarden

Kinderen geboren te Leeuwarden, tot 1710

Tresoar

-Ondertrouw te Amsterdam met Tietje Jacobs,

van Harlingen, wed. van Jacob Johannes, in de
Smaksteeg; weeskamer voldaan 3 juli 1715

DTB 551/384   Met dank aan Anthony Hofstee

Fabricius

Hendricus

Geb. ’s Hertogenbosch. Kanonnier. Hij had gediend bij de Rijdende Artillerie en was voor 1797 reeds afgetreden

7-1-1798

<26-9-1799

-Huwelijk te Heusden met Beredien Croes

-Begraven te Heusden   BHIC

Fabri(e)

Leonardus

-Trouwboek Waalse Dragonders en Grenadiers

1707-1795   Cav.Rgt. 693c*

-Waals regiment doopboek 1708-1796

Cav.Rgt. 693c*

-Idem

 

-Idem

1-10-1715

 

16-6-1716

 

23-11-1717

 

23-11-1728

-Huwelijk te Maastricht met Anna Renotte

 

-Dochter Maria Anna Fabri gedoopt te Namen / Namur,

moeder Anne Renotte

-Zoon Joannes Fabri gedoopt te Namen / Namur,

moeder Anna Reinotte

-Dochter Anna Magdalena Fabri gedoopt te

’s-Hertogenbosch, moeder Anna Renotte   Isis Breda

Fabrie

Lambert

Geb. ’s Hertogenbosch. soldaat onder het regiment

van brigadier Vink   Inf.Rgt. 701c*

9-12-1742

Huwelijk te Heusden met Maria Stapels,

geb. Leuven / Louvain (OT ’s-Hertogenbosch)  

BHIC

Fackers

Joannes

Waals regiment doopboek 1708-1796

Cav.Rgt. 693c*

18-12-1790

Vader te Bergen op Zoom,

Moeder Helena van Vrede   Isis Breda

Faes

Johannes

Soldaat, in garnizoen te Steenbergen

15-9-1737

Huwelijk te Breda met Anna Raes, geb. Breda

Isis Breda

Falaiseau

Jan

Cornet onder de Garde te paard

23-10-1773

Begraven te Breda   Isis Breda

Falaiseau

Joseph

Generaal van de cavallerie, commandeur van Steenbergen, Kolonel-commandant van Hesse-Cassel   Cav.Rgt. 688b*

3-12-1792

Begraven te Breda

Isis Breda

Falck / Falk

Antoin Reinhard / Reinhard /

Anton Reijnhard

Geb. Dendermonde. Luitenant in 't regiment van Pallant,  in guarnisoen te Doornik   Inf.Rgt. 665b*

 

 

-Lieutenant

 

-De heer lieutenant

18-2-1737

 

 

 

30-7-1741

 

14-6-1744

-En mademoiselle Angelijke Richarde Maria Flavard, wonende te Lochem. Zijn op att. van Doornik 3 mael geproclameert en daervan att. gegeven om te

Doornik te trouwen 1737 feb.18 Lochem NG Trouwen

-Dochter Amelia Louise gedoopt te Lochem, moeder Angelique Richarde Marie Flavard, ehel. (Lochem)

-Zoon Georg Carel gedoopt te Lochem, moeder Angelique Richarde Maria de Flavard, ehel. (Lochem)   Lochem NG Dopen

Fallie, de la

Abrahamus Nicolai

Militair in dienst van de Prins

4-11-1752

Vader te Terheijden, moeder

Elisabeth Josephi Biermez  BHIC

Fanfarn

Albregt

Adjudant onder Kolonel Jacony

19-1-1704

Huwelijk te Breda met Johanna Cornelia Roelan(t)s

Isis Breda

Fanut, van het

 

Joseph

Uit Perele(?), 47? Jaar. Overlijdens Waalse

dragonders en grenadiers 1744-1802   Cav.Rgt. 693c*

20-8-1760

-Overleden

-Begraven te Bergen op Zoom   Isis Breda

Fararsch /

Farras

 

Ferdinand /

 

Ferdinandus

-Geb. Kroonstad, wonende in het garnizoen Bergen

op Zoom. Hoboist onder De Matha   Cav.Rgt. 693c*

-Waals regiment doopboek 1708-1796

Cav.Rgt. 693c*

-Idem

17-2-1740

 

20-2-1741

 

24-5-1742

-Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Johanna

Sloes, geb. Brielle   Markiezenhof

-Zoon Carolus Sacharias gedoopt te Bergen op

Zoom, moeder Joanna Sloes

-Dochter Anna Joanna gedoopt te Bergen op Zoom,

moeder Anna Joanna Sloet  Isis Breda

Fasnal, de

Jacob

Colonel in een compagnie van de artillerie in dienst van de Generale Staten van de Verenigde Provincies

24-5-1789

Peter te ’s-Hertogenbosch

BHIC

Fasnal, de

Pierre Richard

Colonel in een compagnie van de artillerie in dienst van de Generale Staten van de Verenigde Provincies

24-5-1789

Getuige te ’s-Hertogenbosch

BHIC

Faucon

Claude

Geb. Alais (in Languedoc). Monsieur en Capiteijn-Luitenant in het Hervormde Regiment van Budé

 Inf.Rgt. 748d*

30-11-1749

Huwelijk te Breda met

Marthe Hijpolite de Paravicini, geb.  Breda

Isis Breda

Faupell

Johan Martin

-Sous lieutenant. Woonplaats Tienoven

 

 

 

-Geb. sept. 1708. Had gediend onder het regiment

van den generaal-majoor Ruijsch. Luitenant

Inf.Rgt. 689a, 1e bat.*

27-11-1761

 

 

 

?

21-4-1784

-Partij in akte (vordering) te Utrecht.

Echtgenote: Baltina Versteeg, eerder wed. van

Augustus Fredrik  van Heldorff. Faupell is zwager

van Jacobus Lohoff   Zie aldaar   Utrechts Archief

-Overleden te Heusden

-Begraven te Heesbeen   BHIC

Ook met dank aan Trudy Ohm

Faure

Hugo Pierre

Majoor-commandant van een korps dragonders in

dienst van de Oost-Indische Compagnie

7-12-1749

Getuige te Bergen op Zoom

Markiezenhof

Faus

Jorg.

Gepensioneerd militair, 55 jaar oud, gehuwd

11-4-1797

Inwoner van Vlissingen, adres: E 21   Isis Zeeland

Faust

Hendrik

Geb. ca 1764. Huzaar, hij diende onder de compagnie

van den ritmeester Wittgenstein bij het korps Lichte

Troepen van de Staten, alhier in garnizoen.

< 20-1-1790

Begraven te Heusden   BHIC

Faux, du

Abraham

Geb. Selain (Zwitserland). soldaat onder de compagnie

van kapitein Varnier in het regiment van kolonel Vinck.
Woonplaats: Heusden  
Inf.Rgt. 701c*

26-8-1740

Ondertrouw te Heusden met Maria Bauts,

geb. Brielle   BHIC

Favange

 

Jacobus

Trouwboek Waalse Dragonders en Grenadiers

1707-1795   Cav.Rgt. 693c*

29-9-1770

Huwelijk te Maastricht met Anna Maria Willems

Isis Breda

Febre, le

Johannes

Arbeider en militair, wonende te Onderdendam.

 

 

 

 

 

 

Met dank aan Sietze Elsinga

Website

 

 

 

 

 

 

 

5 Joannes Lefebre, timmermansknecht, geb. 21-10-1803

Onderdendam (Menkeweer ook vermeld als geboorte-

plaats), R.K. ged. 21-10-1803 Bedum, ovl. 8-11-1846

Bedum; huwelijk 29-11-1828 Bedum met Margaretha WillemsVoorvaart, hoedenmaakster, geb. Den Hoorn,

R.K. ged. 6-7-1807 Den Hoorn  (doopgetuige was

Margaretha Rikkers), ovl. 18-2-1849 Bedum dochter van

Willem Voorvaart en Trijntje Harms

6 Derk (Fredericus) Lefebre, dagloner, geb. Onderdendam, R.K. ged. 21-10-1803 Bedum, ovl. 3-4-1847

Onderdendam; huwelijk (1) 28-2-1827 Bedum met

Hinderika Tillema, dochter van Hindrik Egberts Tillema

en Dieuwkje Tjeers Lantinga.  naaister, geb. 3-5-1804

Menkeweer, ovl. < 2-4-1835; huwelijk (2) 2-4-1835

Groningen Roelfje Jacobs Vonk, dochter van Jakob

Roelofs Vonk en Rebekka Derks Redmers.  wolnaaister,

geb. 11-9-1807 Groningen, ovl. 27-10-1849 Onderdendam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gehuwd met Fenje Derks, ged. 14-3-1762

Onderdendam, ovl. 8-10-1825 Onderdendam,

dochter van Derk Freerks Bulthuis en Trijntje Jans.

-Uit dit huwelijk:

1 Filippus Johannes le Febre, timmerman, wonende te Hoorn, geb. 18-2-1789 Appingedam; huwelijk 16-9-1811 te

Leens en huwelijk (kerk) (R.K.) 4-6-1811 Den Hoorn met

Catharina Johannes Voorvaart, dochter van Johannes

Voorvaart en Grietje Rikkerts Nieuwenhuis, timmervrouw,

geb. te Wehe, R.K. ged. 1-1-1788 Den Hoorn (doopgetuige: Klara Voorfaart; plaatsvervangend getuige

was Jacoba Rikkers). Huwelijksgetuigen: Jan Alberts

Coers, Gerardus le Febre, Johannes le Febre en Maria

 Voorvaart

2 Gerhardus (Johannes) le Febre, zadelmaker (petten-

maker?), wonende te Onderdendam, geb. 5-9-1792

Maastricht, ovl. 16-11-1842 Groningen, huwelijk 26-5-1814

Winsum-Gr. met Martje Nikolaas Froon, geb. 2-10-1785

Westernieland, dochter van Niklaas Froon en Grietje

Freerks

3 Catharina Lafebre, R.K. ged. 30-11-1795 Bedum.

4 Geertruida la Febre, dagloonster en hoedenmaakster,

geb. Onderdendam, R.K. ged. 17-1-1799 Bedum, ovl.

20-7-1855 te Wehe; huwelijk (1) met Klaas Harms Wichers,

geb. 19-12-1797 Kloosterburen, dagloner, ovl. 13-5-1836

Onderdendam, zoon van Harm Wiggers en Catharina

Pieters; huwelijk (2) 12-1-1839 Bedum met Petrus Jacobs

Schikan, kleermakersknecht en kleermaker, geb. Eenrum,

R.K. ged. 22-9-1809 Den Hoorn (doopgetuige was Margaritha  "echtgenote van Gerardus Hindriks "), ovl.

13-10-1867 te Wehe, zoon van Jacobus Peters Schikan

en Tjaakjen Berents Woesthof. Petrus trouwde later (2)

met Saartje Kloeze.

Febure, le

(le Fevre)

Pieter

Geb. van Oostburg, soldaat onder de compagnie van

dhr capt. Stevelin, liggende in garnizoen tot IJzendijke

30-9-1730

Ondertrouw te Breskens met Dina de Nijs,

geb. Breskens   website

Fechereux, de

Arnold Joseph

Kapitein d'armes onder kopitein Cam van der Swaen

in het regiment van kolonel Vink alhier in garnizoen

Inf.Rgt. 701c*

20-9-1738

 

 

5-10-1738

-Ondertrouw te Heusden met Maria Magdalena

de Marre, wed. van Jean Baptist de Viene, soldaat.

Zie aldaar

-Huwelijk te Heusden   BHIC

Federhoet

Jacobus

Geb. in de Paltz, wonende in het garnizoen Bergen

op Zoom. Soldaat onder Oranje Drente

1-9-1751

Huwelijk te Bergen op Zoom met Anna Feijtelaan

Markiezenhof

Federspilt

Henricus

Uit Domedage? in luxemburg. Overlijdens Waalse

dragonders en grenadiers 1744-1802   Cav.Rgt. 693c*

17-9-1754

-Overleden

-Begraven te Ieper (Be)   Isis Breda

Feeber

Laurens

Geb. te Wolphaartsdijk, soldaat in de compagnie van

de Major Crouse in het 2e battaillon van Baden in

guarnisoen te Bergen op Zoom Inf.Rgt. 632b*

6-8-1791

Huwelijk te Axel met Josina den Beer

website

Feenstra

Johannes

J.m., sergeant in het 2e bataljon van luitenant-

Generaal (Berent Baron) Lewe (van Aduard), in de

compagnie van majoor (Cornelis Baron) van Maneil,

thans in garnizoen alhier, onlangs te Bergen op Zoom

Inf.Rgt. 671b*, 2e bat.

16-4-1758

Ondertrouw te Zutphen met Grietje Jansz, j.d.,

wonende alhier. Getrouwd 10-5-1758

Collectie Wolters; CBG Den Haag  

Met dank aan Joop van Campen

Feeserman

Lambertus

Militair

3-2-1779

Begraven te Leeuwarden   HCL

Fehling

George

Gegageerd sergeant

10-6-1799

Begraven te Heusden   BHIC

Feicama

Rinse

Vaandrig, uit Leeuwarden

25-12-1712

Attestatie afgegeven te Dokkum voor

huwelijk met Geertruid Bittewit   Tresoar

Feij

Willem

Geb. Keulsland. Soldaat

21-6-1739

Huwelijk te Breda met Maria van Olphen,

geb. Breda   Isis Breda

Feijaarts

Jan

Wonende in het garnizoen Bergen op Zoom.

Grenadier onder van Efferen

22-5-1785

Huwelijk te Bergen op Zoom met

Francoisa de Vuist, geb. Aalst (Brabant)               ?

Markiezenhof

Feijke

Andreas

Geb. Schmiedel (in Polen). Gegageerd sergeant.

19-10-1796

Huwelijk te Breda met Johanna Dorothea        

Wernerin, geb. Stuttgart   Isis Breda

Feijs

Cornelius

Uit Oudenman of Waterland, Overlijdens Waalse

dragonders en grenadiers 1744-1802   Cav.Rgt. 693c*

29-3-1785

       ?

-Overleden

-Begraven te IJzendijke   Isis Breda

Feijst

Frans

Soldaat

8-10-1713

Huwelijk te Breda met Maria Dirks van Bohemen

Isis Breda

Feijt

Jacob

J.m. van Swaijfort(?). Soldaat onder de Compagnie

blauwe guardes, geleijt werdende bij den heer Capt.

Marquis de Touars   Inf.Rgt. 599a*

1-4-1703

Ondertrouw te ’s-Gravenhage met Catharina Boelaar,

j.d. geb. alhier en beijde woonende alhier.

Website

Feir

Philip

Soldaat onder Kolonel Montmoulin   Inf.Rgt. 694a*

9-10-1701

Huwelijk te Breda met Petronelle van den Berg

BHIC

Feit

Jurjen

Militair

14-2-1754

Begraven te Leeuwarden   HCL

Feld

Pieter

Geb. Leeuwarden. Soldaat in garnizoen te Breda

18-1-1778

Huwelijk te Breda met Anna Vetters,
geb. Zwolle   Isis Breda

Feldt

Heinrich

Soldaet onder Waldeck

27-10-1785

Vader van begraven kind te Breda   Isis Breda

Felin

Andreas

Overlijdens Waalse dragonders en grenadiers

1744-1802   Cav.Rgt. 693c*

21-8-1756

        ?

-Overleden

-Begraven te Ieper (Be)   Isis Breda

Felix

Joannes

Waals regiment doopboek 1708-1796.  

Cav.Rgt. 693c*

12-1-1717

Zoon Joannes gedoopt te Namen / Namur,

moeder Catharina Erleos   BHIC   Isis Breda

Felleries d' Opchij, de

Emmanuel Francois Xavier

Heer, geb. Doornik / Tournai, 30 jaar.

Trouwboek Waalse Dragonders en Grenadiers

1707-1795   Cav.Rgt. 693c*

21-10-1788

Huwelijk te Doornik / Tournai met

Angelique Jaqueline Ghislaine Joseph Delevingne,

geb. Doornik / Tournai, 21 jaar   Isis Breda

Felten (?)

Jan

Soldaat onder den Brigadier Baron v. Heyden

Inf.Rgt. 632b*

10-8-1702

Huwelijk te Breda met Anneken Gijsberts  

BHIC

Felting

Michiel

Militair in het regiment Keppel

Inf.Rgt. 673b*  of  Cav.Rgt. 688d*

26-7-1701

Dochter Anna Maria ged. te Nijmegen,

moeder Mari-   Atlantis Nijmegen

Femer

Frederick

Sergeant

30-5-1703

Vader te Breda, moeder Regina Conradi   BHIC

Fennebos

Willem

Geb. 's-Heerenberg, wonende in het garnizoen

Bergen op Zoom. soldaat onder Durlach

18-10-1780

Huwelijk te Bergen op Zoom met

Anna Maria Hardsbergen, geb. Bergen op Zoom

Markiezenhof

Fenneman

Reinier

Geb. Zaltbommel. Soldaat, laatst in guarnisoen te

Nijmegen

21-10-1780

23-11-1780

-Ondertrouw te Zaltbommel   Trouwboek Zaltbommel

-Huwelijk te Zaltbommel met Maria Anna Patens,

geb. Bruchem en wonende Zaltbommel

Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963

Fensent

Didrik

Militair

1-8-1781

Begraven te Leeuwarden   HCL

Fensterer

Ernst August

Luitenant onder het regiment van de markgraaf van Baden-Dourlach in de compagnie van kapitein Goler

Inf.Rgt 748c*

15-2-1748

Commissie overgebracht van Friesland naar

Zeeland, betreft het 2de bataljon infanterie van

Oranje Nassau   Isis Zeeland

Ferand

?

André

Geb. te Rimes(?) (Reims?), wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Regteren

Inf.Rgt. 747e*

23-8-1761

Huwelijk te Bergen op Zoom met

Maria Josepha Battout,  geb. Fernantont (?),

wonend in het garnizoen  Markiezenhof

Ferdinand

Anthonij / Antonius

-Soldaat

-

11-12-1740

15-9-1741

-Huwelijk te Breda met Anna Frits, jd

-Vader te Breda, moeder Anna Frits   Isis Breda

Ferdinant

Carel

Soldaat

Feb. 1700

Begraven te Breda  Isis Breda

Fermeer/

Fermers

Adrianus (Arjen) Wilhelmus

Uit Sneek. Cornet in het leger

30-12-1747

Ondertrouw te Sneek met Catharina Welters/Weltes

uit Den Haag   Tresoar

Fernei / Farnei

James

Soldaat onder Kapt. Forokes

20-1-1703

feb. 1703

-Ondertrouw te Breda met Catrina Bonifaas   BHIC

-Huwelijk te Breda   Isis Breda

Fernex / Fernus, de

Abraham

Uit Geneve, Zwitserland. Sergeant in het Regiment

van Johan Frederik Graaf van Dohna-Ferrassières,

ovl. 24-7-1712 (“Graaft van Dona”)  Inf.Rgt. 693a*? ,

waarschijnlijk gelegerd op Fort Sint Andries, een paar

km ten oosten van Rossum.

19-2-1713

Huwelijk te Rossum (ref.) met Jenneke Lamerse

(Lamberts) de Groot, uit Rossum, Gelderland.

Streekarchief Bommelerwaard

Met dank aan Dale Van Stempvoort

Ferre, le

Jean Baptiste

Geb. Brussel. Luitenant van de Franse Compagnie van Monsieur Westkerken. “Monsieur Westkerken heeft me verteld dat hij toestemde met dit huwelijk binnen zijn Compagnie. Het huwelijk tussen beide is niet ingezegend omdat op dezelfde dag van ondertrouw de man in Ginneken gedood is door een Officier van dezelfde Franse Compagnie waarin de man Luitenant was”.

22-10-1704

Ondertrouw te Breda met Marie-Catherine Balerio,

geb. de Wail (in de Provincie van

Luxemburg). Niet getrouwd.   Isis Breda

 

 

Ferrie

Otto

Geb. Zaltbommel. Soldaat in het regiment Van Randwijk

3-8-1783

Huwelijk te Zaltbommel met Gerritje Wessels,

geb. en wonende Bergen op Zoom

Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963

Ferssen, van

Herman Otto

De hoog welgeboren heer baron, majoor in 't Duijtsche lijf reg. cavallerie van sijn majesteijt de koning va n Groot Brittanien, als churfurst van Hanover

19-3-1748

Huwelijk te Lochem met de hoog welgeb. vrouwe Anna Dorothea Christina Albertina baronesse van Heijden, douariere van wijlen de hoog welgeb. gestr. heer H.J. van Nagel, heer tot Ampsen en Marulsen, in leven scholtus binnen en buijten Lochem.

Lochem NG Trouwen

Fesonel

Joannes Baptista

Hij was soldaat in Rucphen

13-9-1747

Vader te Rucphen, moeder Catharina Classe    BHIC

Feu, d'

Jan Francois

-Uit St. Malo. Soldaat. In dienst getreden, vertrokken

met het schip Rotterdam                                                  à

-Aankomst te Batavia (Id)                                                 à

 

9-1-1761

6-7-1761

1762

 

 

 

Uit dienst / vermist   VOC-opvarenden

Feu, du

Francois

 

 

 

Broers?

-Uit Reens in Brittange (Rennes, Bretagne). Soldaat.

In dienst getreden, vertrokken met het schip

Herstelder                                                                           à

-Aankomst te Batavia (Id)                                                 à

 

 

25-11-1745

5-3-1746

21-04-1747

 

 

 

 

Uit dienst / overleden   VOC-opvarenden

Feu, du

Gui

-Uit Renneg in Brittangie (Rennes, Bretagne).. Soldaat.

In dienst getreden, vertrokken met het schip

Herstelder                                                                            à

-Aankomst te Batavia (Id)                                                 à

 

 

25-11-1745

5-3-1746

1-12-1747

 

 

 

 

Uit dienst / vermist   VOC-opvarenden

Feucht

Charles

-Uit Bern. Soldaat. Hij vertrok uit Nederland met het

schip Vredenburg                                                              à

-Ging op Kaap de Goede Hoop aan boord van het

schip Holland                                                                     à

-Aankomst te Batavia (Id)                                                à

 

1785

 

24-2-1786

21-9-1786

 

 

 

 

VOC-opvarenden

Feuerle

Antonij

-Uit Markbissingen (Mark Bissingen). Grenadier In het

Regiment Württemberg. In dienst getreden,

vertrokken met het schip Drie Gebroeders                   à

-Aankomst te Ceylon                                                        à

 

 

1-7-1787

1788

 

 

 

VOC-opvarenden

Feuge

Willem

-Uit  Luxemburg. In dienst getreden, vertrokken met

het schip Wildrijk                                                                à

-Aankomst te Batavia (Id)                                                 à

 

25-3-1749

22-11-1749
10-7-1751

 

 

 

Uit dienst / overleden   VOC-opvarenden

Feun, le

Anthonij

-Zoon van Gillis le Feun, uit Dendermonde. Soldaat.

In dienst getreden, vertrokken met het schip

Herstelde Leeuw                                                               à

Aankomst te Batavia (Id)                                                  à

 

 

20-1-1710

8-8-1710

31-3-1711

 

 

 

 

Uit dienst / overleden   VOC-opvarenden

Feuran

Francois Joseph

-Uit Rijssel / Lille. Soldaat. In dienst getreden,

vertrokken met het schip Sloterdijk                                 à

-Aankomst te Batavia (Id)                                                 à

 

 

19-12-1751

26-7-1752

1754

 

 

 

Uit dienst / vermist   VOC-opvarenden

Feuran

Joseph

-Uit Rijssel / Lille. Soldaat. In dienst getreden,

vertrokken met het schip Geinwens                               à

-Aankomst te Ceylon                                                        à

 

14-12-1768

7-12-1769

22-5-1784

 

 

 

Uit dienst / overleden   VOC-opvarenden

Feure, le

Thomas

-Uit Coulman(?). Soldaat. In dienst getreden,

vertrokken met het schip Borssele                                 à

-Aankomst te Batavia (Id)                                                 à

 

27-8-1777

4-4-1778

17-7-1778

 

 

 

Uit dienst / overleden   VOC-opvarenden

Feus

?

Marten

-Uit Holtsum (Holtsheim?). Soldaat. In dienst getreden,

vertrokken met het schip Spanderswoud                      à

-Aankomst te Batavia (Id)                                                 à

 

25-11-1746

15-6-1747

28-9-1749

 

 

 

Uit dienst / overleden   VOC-opvarenden

Feuster

Matthias

-Uit Monsjouw (Monschau) Soldaat

-In dienst getreden, vertrokken met het schip

Vrijburg                                                                                 à

-Aankomst te Batavia (Id)                                                 à

 

 

4-8-1765

10-5-1766

10-6-1766

 

 

 

 

Uit dienst / overleden   VOC-opvarenden

Feut

Pierre

-Uit Trevier (Trévières). Soldaat. In dienst getreden,

vertrokken met het schip Oud Haarlem                        à

-Aankomst te Batavia (Id)                                                à

 

19-8-1779

26-4-1780

19-11-1786

 

 

 

Uit dienst / overleden   VOC-opvarenden

Feutsche

 

Philip

-Uit Hermansta (Hermannstadt / Sibiu). Korporaal.

-In dienst getreden, vertrokken met het schip Gouverneur-Generaal de Clerck                                    à

-Aankomst te Ceylon                                                        à

 

 

 

1-5-1788

5-12-1788

31-12-1792

 

 

 

 

-Uit dienst / laatste vermelding   VOC-opvarenden

Fevre

 ?

Johan

Dragonder in het Schotse Regiment

25-8-1748

Vader te Vught, moeder Anne James   BHIC

Feÿbel

Jeremias

Sergeant

8-1-1777

Vader te Breda, moeder

Catharina Elisabeth Höenen   BHIC

Feyt

Harmanus

Militair

17-9-1776

Begraven te Leeuwarden   HCL

Feyt

Hendrick

Soldaat onder Bedarides

Inf.Rgt. 689a*

13-3-1743

Huwelijk te Utrecht (Domkerk) met Elisabet

Bakhuijsen, jd in de harde Bollenstraat

Gens Nostra jrg. 18, no: 12, dec. 1964

Fiaart

Jozef

Geb. Venlo, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Elzevier

10-1-1742

Huwelijk te Bergen op Zoom met

Anna Marie van Bekkuni, geb. Kampen  Markiezenhof

Fichler

Abraham

J.m., geb. Deventer. Vaandrig in het regiment van

luitenant-generaal Onderwater, in garnizoen te

Leeuwarden   Inf.Rgt. 602a*

21-6-1776

Attestatie te Sluis om elders te trouwen met

Augusta Henrietta Detmers, j.d. geb.Zundert,

laatst wonende alhier   Collectie Wolters Sluis;

CBG Den Haag   Met dank aan Joop van Campen

Fiesscher

Benedictus

Soldaat

26-2-1713

Huwelijk te Breda met Johanna Hermans,

geb. Brussel       Isis Breda

Fievez

 

Joannes

Trouwboek Waalse Dragonders en Grenadiers

1707-1795   Cav.Rgt. 693c*

8-9-1751

Huwelijk te Visé met Constancia Brigote

Isis Breda

Fievres, le

Johannes Baptista

Uit Houthem bij Ieper, 25 jaar. Overlijdens Waalse

dragonders en grenadiers 1744-1802   Cav.Rgt. 693c*

31-10-1759

-Overleden

-Begraven te Sas van Gent   Isis Breda

Figuier

Joseph Franciscus Onupherus

Trouwboek Waalse Dragonders en Grenadiers

1707-1795   Cav.Rgt. 693c*

17-3-1746

Huwelijk te Mons, Henegouwen / Hainaut met

Livine Joseph Gigone, woonplaats Mons

Isis Breda

Fihertus Albo, of

Philippus

Uit Nassau Siegen  Behoort tot Eerste Nassause legioen.

10-11-1785

Vader te Terheijden, moeder

Maria Vujun     BHIC

Fimmers

Joannes (John?)

Militair uit Engeland

8-10-1794

Zoon Patricius (Patrick?) ged. te Nijmegen,

moeder Margarita Dalen   Atlantis Nijmegen

Finck

Christian

Soldaat

24-7-1738

6-10-1739

-Vader te Breda, moeder Maria Krämers

-Idem, moeder  Maria Brimmers  BHIC

Findenec

Franciscus

Uit Luxemburg. Overlijdens Waalse dragonders en

grenadiers 1744-1802   Cav.Rgt. 693c*

27-8-1793

14-9-1793

        ?

-Gewond geraakt

-Overleden

-Begraven te Gent   Isis Breda

Finzelaar

Willem

J.m., onlangs soldaat in het regiment van generaal

Graaf van Randwijk, in garnizoen te IJzendijke

Inf.Rgt. 622a*, 2e bat.

12-3-1758

Ondertrouw te Zutphen met Johanna Reynders,

j.d., beide wonende alhier. Getrouwd 21-5-1758

Collectie Wolters Zutphen; CBG Den Haag  

Met dank aan Joop van Campen

Firche

Arnoldus

Geb. Venlo, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Pretorius   Inf.Rgt. 602a*

18-8-1743

Huwelijk te Bergen op Zoom met Johanna Kleijn

geb. Arkel   Markiezenhof

Fischer

Alexander Fredrik

Functie: Kapitein van een compagnie onder het 1ste bataljon van het regiment mariniers van generaal-majoor Douglas. Voorganger: C.F. Schultz

20-11-1782

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Fischer, (van)

Carel/Karel Julius

-Functie: Luitenant in de compagnie van majoor Evertsen. Voorheen vaandrig in de compagnie van majoor Evertsen

-Functie: Kapitein-luitenant in de compagnie van kapitein Jan Willem Evertsen in het regiment Evertse

14-3-1737

 

 

24-11-1740

 

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Fischer

Christoph Ludwich Friederich

Functie: Luitenant in het regiment grenadiers infanterie van kolonel Leopold Casimir, graaf van Rechteren

20-11-1744

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Fischer

Johan Wilhelm

Functie: Majoor van het fort Moermond.
Voorganger: J. Stokkelman (overleden)

12-10-1790

Commissie / instructie Zeeland

Isis Zeeland

Fischer

Johannes

uit Hessen, ongehuwd. Soldaat in cie. Zwitsers

Inf.Rgt. 694a*, 2e bat.?

25-12-1753

Communicant te Nijmegen.

Atlantis Nijmegen

Fischer

?

Johannes

Militair bij het Zwitserse regiment van Bouquet

Inf.Rgt. 748j*

1766

Lidmaat te Breda   Isis Breda

Fisher

Balthasar

Geb. uyt het dorp Wenen i/h Amt Marburg. Dragonder

19-5-1733

Vader te Breda, moeder Anna Elisabeth Michel  

Isis Breda

Fischer

?

Gregoire

Luitenant-kolonel   Inf.Rgt. 693b*

7-10-1764

Getuige te Nijmegen

Atlantis Nijmegen

Fisher

James

Geb. Schotland, wonende in het garnizoen Bergen

op Zoom. Soldaat onder Villegas

31-12-1717

Ondertrouw te Bergen op Zoom met

Johanna Philippina Adriaanse, geb. Bergen 

Markiezenhof

Fisler

Augustus

Wdr van Helena Christiena Schloessers. Chirurgijn major onder het regiment cavelerij van den generaal major de Famars, garnisoen houdende te Zwolle

Cav.Rgt. 672d*

25-7-1765

Na drie procl so hier als te Zwolle getrouwt te Wijhe met Catharina de Waal, jd onlangs gewoont op het adelijk huis de Krietenberg onder Wijhe

Wijhe NG Trouwen

Fisscher

Wowter

Van Sterling in Schotland. Soldaat onder het regiment van de generaal majoor (James) Douglas

Inf.Rgt. 701a*

24-1-1712

en op

31-1-1712

-Huwelijk (N.H.) met Antonia Dielissen van de Pol(l)

 

-Huwelijk (R.K.) te (Kerk)Driel (Gld) met

Antonia Dielissen van de Pol(l)

Met dank aan Els Danen

Fite

Bartholomeus

Soldaat, hij diende onder kapitein Cuhel de Longeville

alhier in garnizoen

7-11-1703

Ondertrouw te Heusden met Maria Kubelin

BHIC

Flach

Heinrich

-Vaderland: Zürich in Zwitserland, 28 jaar oud

-Kenmerken: lengte: 5 voet 5 duim, haar: bruin,

religie: gereformeerd, rang: soldaat, soldij: 6 dukaten,

getekend voor 6 jaar

Regiment Oranje Nassau 3e Bataillon 1747-1769

21-3-1749

 

 

 

20-9-1750

-Werfplaats: Vlissingen

 

Atlantis Nijmegen

 

-Gestorven in het hospitaal in Maastricht

Flaes, van der

Servatius

Soldaat in het Regiment van Colonel Baron Bentink Inf.Rgt. 672h*

7-2-1734

Huwelijk te Hilvarenbeek met

Catharina Vermeulen     RA Tilburg

Flam

Diederich

Geb. uit Emelradt in 't Hessen-Darmstadse. Grenadier

13-5-1751

 

23-12-1753

-Vader te Breda, moeder Johanna Linkens,

geb. van de Sassenberg in Munsterland

-Vader te Breda, moeder Johanna Linkens Isis Breda

Flaman

Jacob(us)

-Soldaet alhier in guarnisoen

 

-Soldaet alhier in guarnisoen in 't regiment van Egten onder de compagnie van de heer majoor Ketel

Inf.Rgt. 672g*

 

-Soldaet in 't regim. van Nassau Drente

Inf.Rgt. 672g*

-Soldaet in ' t regiment van Nassau Drempt

 

 

-Soldaet in 't reg. van Oranjen Drent. Inf.Rgt. 672g*

 

-Soldaet in 't reg. van Oranjen Drent Lochem.

14-5-1724

 

28-1-1725

 

24-11-1728

 

29-4-1731

 

30-11-1732

 

 

23-6-1737

 

2-8-1739

-Copulati, huwelijk te Lochem met Eva Raeben, j.d.

van Jan Raeben uijt Lochem.   Lochem NG Trouwen

-Zoon Jan Everhardus gedoopt te Lochem.

Getuige de vader selfs.  

-Zoon Evert gedoopt te Lochem. Getuijge de vader

selfs.                   

Zoon Harmen Hendrik gedoopt te Lochem,

moeder Eva Raeben, ehe l. (Lochem).  

-Zoon Harmen Hendrik te Lochem gedoopt,

moeder Eva Raeben, ehel. (Lochem). Getuige Christiaen Sleven.  

-Dochter Maria te lochem gedoopt, moeder

Eva Raeben, ehel. (Lochem)  

-Zoon Willem gedoopt te Lochem,

moeder Eva Raeben, ehel.   Lochem NG Dopen

Flamand

Armand Hennerich

Geb. Zutphen / natif de Zutphen, âgé de 58 ans

1-5-1705

Reçu à l’hôtel des invalides à Paris /

Binnengekomen in het hôtel des invalides in Parijs

Website                  e-mail

Flamang, de /

 

Flamend /

 

Flammend, de /

 

Flammand

Egidius /

 

 

 

Agydius /

 

Aegidius

-Militair onder Mattha   Cav.Rgt. 693c*

 

-Waals regiment doopboek 1708-1796

Cav.Rgt. 693c*

-Idem

 

-Idem

1-9-1737

 

20-1-1740

 

25-1-1746

 

17-7-1749

-Zoon Joannes Franciscus gedoopt te Bergen op

Zoom, moeder Maria Josepha Dovillé   Markiezenhof

-Dochter Maria Margarita gedoopt te Bergen op Zoom,

moeder Maria Joseph d'Oville

-Dochter Joanna Margueretha gedoopt te Mons,

Henegouwen, moeder Maria Joseph Dorilé

-Zoon Nicolaus Josephus gedoopt te Maastricht,

moeder Maria Josepha Dovile  Isis Breda

Flamend

Jean

Geb. Frankrijk, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Soldaat onder Evertzen Inf.Rgt. 701e*

23-4-1741

Huwelijk te Bergen op Zoom  met  Katharijn

Peraudaut, geb. Oostende  Markiezenhof

Flanter, de

Henricus

Militair

26-9-1758

Vader te ’s-Hertogenbosch, moeder Joanna Pieters

BHIC

Flegel

?

Pieter

Geb. ca. 1759. Soldaat in het 1e Bataljon 1e  Regiment

Oranje-Nassau. Inf.Rgt. 747a*. In 1781 was hij

gelegerd te Veere, 22  jaar oud. Op de rangeerlijst van

zijn compagnie staan 30 Duitse namen, dus aange-

nomen mag worden dat zijn legeronderdeel recht-

streeks afkomstig was uit Duitsland.

 

Met dank aan Gerben ..?   Website

Fleger

Antonius

Trouwboek Waalse Dragonders en Grenadiers

1707-1795   Cav.Rgt. 693c*

10-6-1752/53

?

Huwelijk te Doornik / Tournai met Maria Dominicq

Isis Breda

Fleischer

Johannes

Sergeant

24-5-1792

Vader te Breda, moeder

Maria Margaretha Lutherin   BHIC

Flemens

Johannes

Uit Aarschot, 24 jaar. Overlijdens Waalse dragonders

en grenadiers 1744-1802  Cav.Rgt. 693c*

5-8-1785

-Overleden

-Begraven te IJzendijke   Isis Breda

Fleming /

 

Flemming

Adam /

 

Joannes Adamus

-Waals regiment doopboek 1708-1796

Cav.Rgt. 693c*

-Idem

 

-Idem

 

-Idem

3-8-1730

 

17-12-1732

 

20-1-1735

 

11-5-1737

-Dochter Maria Salomon gedoopt te ’s-Hertogenbosch,

moeder Maria Magdalena Swerts

-Zoon Conrardus Josephus gedoopt te Maastricht,

moeder idem

-Zoon Christophorus Franciscus gedoopt te Maastricht,

moeder Maria Magdalena Swarts

-Zoon Oswoldus Josephus gedoopt te Bergen op Zoom, moeder Maria Magdalena Swerts   Isis Breda

Flemmen

Johan Willems

Uit Nijmegen, soldaat

2-10-1762

Ondertrouw te Leeuwarden met

Maria Berents Mulder   Tresoar

Flerius

Hendrik

Soldaat in het Reg.van Oranje Drenthe Inf.Rgt. 672g*

in de Comp.van den Heer Luitenant Colonel Dongen

27-7-1750

Overleden te Someren

Isis Eindhoven

Fleur, la

 

Jacobus

Trouwboek Waalse Dragonders en Grenadiers

1707-1795   Cav.Rgt. 693c*

April 1748

Huwelijk te Venlo met Marianne Meeuw

Isis Breda

Fleur, la

 

Josephus Haid

Overlijdens Waalse dragonders en grenadiers

1744-1802  Cav.Rgt. 693c*

6-11-1770

-Overleden

-Begraven te Maastricht   Isis Breda

Fliesers

Andries

Zwitser van geboorte, sedert 30 jaren gegageerd,

en laatstelijk tot portier van de schans over de

Maas te Grave aangesteld. In 1667 was hij bij de

belegering van Candia door de Turken gevangen

genomen. Hier te lande had hij 30 jaren gediend

bij de compagnie van kapitein De Bij, in ‘t

regiment van Abieliswaard

9-2-1730

Overleden te Grave.

Website

Flinck

Adam

Muzikant, hij diende onder het legioen vn de Rijngraaf

van Salm alhier in garnizoen

1787

Ondertrouw te Heusden met Katrina Henrietta

Raab, geb. Duitsland   BHIC

Focke

Carel

Vandrig ten dienste deser landen

20-9-1778

Peter te ’s-Hertogenbosch   BHIC

Foekens

Wobbe

Uit Oldenzaal. Soldaet in het Regiment van de Heer

Baron van Aylua, in de compagnie van de Heer

Capitein Schepper, leggende in dese Stadt in

Guarnisoen   Inf.Rgt. 672d, 1e bat.*

25-1-1750

 

8-2-1750

-Ondertrouw te Oldenzaal met Anna Lysebett Jansen,

uit Oldenzaal

-Huwelijk te Oldenzaal   Oldenzaal NG Huwelijken

Foekers

 

Joannes

Trouwboek Waalse Dragonders en Grenadiers

1707-1795   Cav.Rgt. 693c*

23-3-1788

Huwelijk te Bergen op Zoom met Helena van Vrede

Isis Breda

Foerster / Forster

/ Furster

Jan Hendrik /

Johann Heinrich /

Henderik

Geb. ca 1751 in Walbruul (Duitsland). Luth. Evang.

Soldaat in het 2e Batt. van het Reg. mariniers van de

Colonel Fourgeoud in de Comp. van captein Portegies
(Colonel Louis Henry Fourgeoud, een Zwitsersch

Edelman, uit den omtrek van het Alpisch Gebergte).

Garnizoen: ’s Hertogenbosch   Inf.Rgt. 772a*

2-11-1777

 

 

 

 

 

26-11-1777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-9-1792

26-9-1792

-Ondertrouw te ’s-Hertogenbosch met

Barbara (Barbe / Berbera / Berba) Luthout (Lütholdt /

Lithoudt), ged.12-03-1755 ’s Hertogenbosch (Grote

Kerk),. ovl.23-1-1843 ’s-Hertogenbosch (journaliere,

NH), dochter van Johannes Rudolph Luthout en

Rebecka Sligtings / Suntins

-Kerkelijk huwelijk (NG)

-Kinderen uit dit huwelijk:

1.Johan. Foerster, ged.  11-10-1778 ’s Hertogen bosch

   (Luth. Kerk), overleden vóór 1781 's Hertogenbosch

2. Christiaan Foerster (Forster), ged. 5-12-1779

   ’s Hertogenbosch (Luth. Kerk)

3.Johannes Wilhelmus Foerster(Furster),  ged.  (NG

   gem., Grote kerk) 20-11-1781 's Hertogenbosch

4.Elisabeth Foerster (Forster), ged. 13-6-1784

   s Hertogenbosch (NG gem., Grote kerk), gehuwd met

   Christiaan Vogel (moeder bruidegom 21-10-1882

   ’s-Hertogenbosch)

5.Clasina Foerster (Fortter), ged. 19-6-1785 ’s Hertogen-

   bosch (NG gem., Grote kerk)

6. Petrus (Piet) Furster, NH, geb. 20-5-1787 Sluis (Ecluse),

   ovl. 13-07-1861 in ’s Her togenbosch. Ook wel genoemd:

   Pierre Furster / Foerster of Petrus Furiter (handelaar

   in oude kleren / timmerman / tuinier), gehuwd 2-12-1811

   's Hertogenbosch met Geertruij Harsem (Hermse /

   Harmsen), ged. 3-2-1788 ’s-Hertogenbosch, ovl.

22-07-1878   ’s-Hertogenbosch, dochter van Jacobus

   Harsem en Geertruij Versaan

7. Frederik Foerster (Foorster), geb. ’s Hertogenbosch,

   ged. 12-8-1792 ’s Hertogenbosch (NG, Grote Kerk),

   gehuwd 20-8-1814 ’s Hertogenbosch met Geertruij

   Wilhelmina van der Wagt, geb. ’s-Hertogenbosch,

   dochter van Adrianus van der Wagt en Johanna Schut

-Overleden te’s Hertogenbosch

-Begraven te 's Hertogenbosch.

BHIC    Met dank aan Paul Gideonse

Fogh

Frederik Dominicus

Geb. Maastricht, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Korporaal onder Baden

21-10-1792

Huwelijk te Bergen op Zoom met Maria Helena

Benders, geb. Maastricht   Markiezenhof

Fokkes

Heite

Van Leeuwarden, soldaat in't Rgt. v.d. Hr. Hartog van Saxen Eisenach Inf.Rgt. 633a* o.d. compagnie v.d.

Coll. Moesbergen, alhier in garnizoen

27-8-1738

Huwelijk te Doetinchem met Helena Gelkom

website

 

Fokkink

Gerrit

Soldaat te Zwolle                                                           à

 

Ca 1740

1743

 

-Huwelijk te Kampen met Ida Groens.

Zie ook: Frederik Willem Tromp en Pieter Roedinck /

Rodink    Met dank aan Dirk J.M. Lansink

Folkerts

Jacob

Soldaat onder capt. Heerma

14-7-1700

Ondertrouw te Harlingen met Fokeltie Jans,

Beide in Harlingen. Getr. 7-8

Tresoar Soldatenhuwelijken boek 1023

Föller

Friederick

Geb. Arrenholzheim in Nassau-Usingen. Soldaat in

de Compagne vanden Lieut: Colonel Leonhard van

het 2e Bataillon van het eerste Regiment infanterie

van den Lieut. Generaal Vorst van Waldeck

Inf.Rgt. 742a*, 2e bat.

25-10-1783

20-11-1783

-Ondertrouw te Zaltbommel  Trouwboek Zaltbommel

-Huwelijk te Zaltbommel met Margarite Kirkker,

wed. van Hendrik Biederbeek, geb. en wonende te

Zaltbommel  

-Gens Nostra jrg. 18, no: 7, juli 1963

Föller

Johannes Lodewijk

Geb. uit Hessen-Homburg, soldaat

16-1-1784

Vader te Breda, moeder Johanna Albers 

 BHIC

Fontaine

Henricus Josephus

Afkomstig van Namen / Namur, soldaat in de

compagnie van kolonel de la Croix in het Regiment

van de baron van Breda.

21-1-1769

 

5-2-1769

-Ondertrouw te Bergen op Zoom met

Anna Catharina Chair  Met dank aan Bart Vrients

-Huwelijk te Bergen op Zoom

Fontaine

d'Orgemont ,

de la

Guillaume Frederic

Geb. Nassau-Ditz. Vaandrig in het Regiment Dragonders van de Prins Guillaume van Hessen-Kassel Cav.Rgt. 672h*

 

9-12-1731

Huwelijk te Breda met Catherine Ida Reijers

Isis Breda

Fontaine

Nicolaus

Uit Bergen (Mons?). Heer. Overlijdens Waalse

dragonders en grenadiers 1744-1802  Cav.Rgt. 693c*

21-10-1784

-Overleden

-Begraven te IJzendijke   Isis Breda

Fontaine, la

Pieter

Geb. Ieper, wonende in het garnizoen Bergen op Zoom. Sergeant onder Bergeries

19-7-1750

Huwelijk te Bergen op Zoom met Pieternella

Kornelia Mem, geb. Bergen op Zoom  Markiezenhof

Fontein

Jan

Soldaat

3-9-1769

Zijn zoon Bernardus ged. te Zwolle (Grote kerk),

moeder Janna van Nassauw   Zwolle NH doopboek

Met dank aan Kees Braaksma

Fonteine

Alexandre

Geb. Quesnoy, Frankrijk. Soldaat onder Van Beeck

Inf.Rgt.664d*

30-9-1705

Ondertrouw te Bergen op Zoom met Anna Bardin,

geb. Calais, wed. van Jean Claude Colotelle

Markiezenhof

Foort

Beernt

Militair

10-12-1777

Begraven te Leeuwarden   HCL

Foppes

Claas

Soldaat in de compagnie van kapitein Van Aisma onder het regiment van de prins van Nassau

24-2-1715

Huwelijk te Witmarsum met Antje Hendriks

Tresoar

Forbes

Alexander

Geb. Schotland, wonende in het garnizoen Ieper.

Soldaat onder Van Haeften

6-7-1720

Ondertrouw te Bergen op Zoom met Jacoba Strekers,

geb. Bergen op Zoom   Markiezenhof

Forbes

?

David

Soldaat i/h Regm. v. Gen. Maj. Lauder  Inf.Rgt. 603a*

9-8-1705

Huwelijk te Breda met Anna Maria Traphof  / Fraphof

BHIC   Isis Breda

Forbes

Georgius

Militair uit Engeland

11-10-1794

Dochter Maria Anna ged. te Nijmegen, moeder

Elizabetha Livenstein (Livingston?)  Atlantis Nijmegen

Forbes

P.

Luitenant in het regiment van majoor Bank

(=Marjoribanks)   Inf.Rgt. 595a*